LN-FSA

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 28-7890549
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Eriksen Freddy
Adress: Nordås Roar
Ursin Jon Egil
Lille Hunstad 10
8019 BODØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-12-30
Owner changed
Eriksen Freddy
2006-12-22
Owner changed
Bodø Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-24 NLF CAMO     ARC og review report
2017-05-16 Norges Luftsportforbund     Ny teknisk journal laget
2017-02-09 Stein Vaag     Teknisk journal
2016-02-24 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2015-02-23 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-02-24 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-01-29 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2012-01-10 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-02-28 Norges Luftsportforbund   Indirect approval AMP
2011-02-28 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-05-14 Stein R.Vaag   LN-FSA - Søknad om utsettelse på AMP
2010-05-14 Stein R.Vaag   LN-FSA - Innvilget utsettelse på AMP
2010-05-14 Stein R Vaag   søknad utsettelse på frist for maintenance program
2010-03-03 Stein Roald Vaag   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-16 Stein Roald Vaag   Vedlikeholdsrapport
2009-08-06 NordlandsBanken ASA   Slettet heftelse
2009-08-04 NordlandsBanken ASA   oversender pantedokument på kr 660.000,-
2009-07-28 Bodø Flyklubb   Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT 406
2009-07-21 Bodø Flyklubb   Søknad om brukstillatelse - gammel type ELT
2009-05-27 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Bodø Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-17 Bodø Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-03 Bodø Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-12 Bodø Flyklubb   LN-FSA Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-05-26 Bodø Flyklubb   LN-FSA Vedlikeholdsrapport 26.05.2008
2008-04-30 Bodø Flyklubb   Utstedelse av Approval of Flight Conditions for og Permit to Fly
2008-04-30 Bodø Flyklubb   Redegjørelse om bakgrunn for søknad
2008-04-28 Hanssen, Bjørn Erling   søknad om Permit to Fly
2007-04-17 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport
2007-03-29 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-19 Nordlandsbanken ASA   Retur av pantedokument i tinglyst stand
2007-03-15 Nordlandsbanken   Bodø Flyklubb - Tinglysing
2007-03-02 Nordlandsbanken ASA   Tinglysing - ny obligasjon kr. 600.000,- fra Bodø flyklubb
2007-01-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Kopi av brev til Avinor - rapportering av hendelse - Svolvær lufthavn - 03.12.2006 - LN-FSA
2006-12-22 Bodø Flyklubb   Nytt registreringsbevis
2006-12-22 Nordlandsbanken   Retur av pantedokumenter
2006-12-08 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - Rapportering av hendelse - Svolvær lufthavn - 03.12.2006 - LN-FSA
2006-09-14 Per Strømhaug   Per Strømhaugs bekreftelse på eierandel
2006-09-13 Stein Roald Vaag   bekreftelse på eierandel
2006-09-11 Ole H Hjartøy   vedrørende sameieavtale - registrering av luftfartøy
2006-09-05 Bodø Flyklubb   Registrering av eierskifte - Bekreftelse på eiendomsforhold
2006-07-25 Bodø Flyklubb   Retur av skjøte uten dagbokføring
2006-07-13 Nordlandsbanken   Oversendelse av pantedokument
2006-07-08 Sameiet LN-FSA v/Stein Vaag   Overdragelse av luftfartøy
2006-02-03 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport II - tommasse- og balanserapport
source: caa.no

More information: