LN-FOP

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-22922
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rogne Frank Robert

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-02-15
Aircraft Deleted
Rogne Frank Robert
2014-11-03
Owner changed
Rogne Frank Robert
Aspnes Roger Andre Rogne

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-02-15 Frank Rogne     sletting av luftfartøy
2017-01-17 Frank Rogne     avregistrering av luftfartøy
2016-07-07 NLF CAMO     ARC og Review report
2015-11-16 Frank Robert Rogne     registrering av eierskifte
2015-08-25 Frank Robert Rogne     Flyskjøte
2015-06-29 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-03-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-FOP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-03 Frank Robert Rogne     Registrering av eierskifte
2014-09-15 Pål Eivind Oksvang     flyskjøte
2014-06-26 Norges Luftsportsforbund     LN-FOPARC kopi
2013-09-10 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-01-09 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-11 Post- og teletilsynet     informasjon om tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-10-11 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-09-05 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2012-03-21 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-03-21 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2010-08-26 Aeromech AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-08-20 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-19 John Edgar Oksvang   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-11 Aeromech AS   vektsider - tommasse- og balanserapport
2009-08-10 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-17 jan@hovet.no   tildelt ICAO-id koder
2008-10-16 John Edgar Oksvang   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-03 John Edgar Oksvang   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-21 John Edgar Oksvang   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-11 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: