LN-FAW

Reims Aviation SA
F172N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1703
Weight: 1043
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: TransWing Holding AS
Organization number: 914218187
Adress: C/O Rune Furøy Haugerudveien 88
0674 OSLO
Norge
Phone: +47 48047360
Radio License. Number: 5957
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Transwing Holding AS
Adress: c/o Rune Furøy
Haugerudveien 88
0674 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-01
Owner changed
Transwing Holding AS
2017-06-01
Adress
Transwing Holding AS
2009-05-06
Owner changed
Tromsø Flyklubb
2004-06-01
Adress
Sola Flyklubb
2001-06-12
Owner changed
Sola Flyklubb

Related Youtube videos

LN-FAW data-toggle=

VFR night, Landing ENTC, LN-FAW

LN-FAW data-toggle=

Take-off Tromsø Juni 2011

LN-FAW data-toggle=

Landing at Tromsø Juni 2011

Installed radio equipment

Marker Beacon Receiver 75 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-19 Rune Furøy     registrering av eierskifte - oversendt ny adresse
2017-06-01 Transwing Holding AS     registrering av eierskifte
2017-05-22 Tromsø Flyklubb     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2015-12-14 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-07-17 Handelsbanken     Sletting av heftelse
2015-07-15 Handelsbanken     pantedokument i luftfartøy
2014-12-17 Norges Luftsportforbund     ARS og Review report
2014-01-07 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb     ARC kopi
2012-12-04 Norges Luftsportforbund     ARC
2010-12-15 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-12-15 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-09 Tromsø Flyklubb v/ Ronny Mortensen   Utsatt frist på AMP
2010-03-23 Ronny Mortensen   Søknad utvidet frist AMP Ref 201000726-2/306/ITH
2010-03-10 Nac Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2010-03-10 Tromsø Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-03 Statens Havarikommisjon for Transport   orientering om avslutning av undersøkelse av runway incursion hendelse ved Stavanger lufthavn Sola 13.07.2006 DABEK og LN-FAW
2009-07-31 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-11 Handelsbanken   Registrert pantedokument
2009-06-10 Handelsbanken   Pantedokument
2009-05-07 Tromsø Flyklubb   Registrert eierskifte
2009-04-13 Sola Flyklubb   overdragelse av luftfartøy
2009-03-31 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-29 Eirik Walle   Flyskjøte - Dokumentasjon på ID
2009-03-24 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-02 DnB NOR Finans AS   Retur av pantobligasjon i slettet stand
2009-02-25 DnB NOR Finans AS   slettelse - pantobligasjon i luftfartøy - firmaattest
2008-12-05 Hovet & Co. AS   tildeling av ICAO-koder
2008-10-23 Sola Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Sola Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktghetsbevis
2008-09-09 Sola Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-06-22 Sola Air Service Kåre Hagelin   vedlikeholdsrapport
2006-07-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Unterretning om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art Stavanger Lufthavn Sola - 13.07.2006
2006-07-14 Olav reime   Rapport om lufttrafikkhendelse 13072006
2006-03-31 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-01-24 DnB NOR Finans AS   Registrert panterett
2005-12-20 DnB NOR Finans AS   Ettersendelse av manglende dokumentasjon
2005-12-09 DnB NOR Finans AS   Nektet dagbokføring pga manglende dokumentasjon
2005-12-09 DnB NOR Finans AS   Panteobligasjon i luftfartøy
source: caa.no

More information: