LN-ERA

Shirl Dickey Enterprises
E-RACER MK-II

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Shirl Dickey Enterprises
Model: E-RACER MK-II
MSN: 330
Weight: 815
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameie B & B LN-ERA
Organization number: 915493149
Adress: c/o Tore Bjølgerud Marienlystgata 6
3045 DRAMMEN
Norge
Phone: +47 45027746
Radio License. Number: 5539
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sameie B & B LN-ERA
Adress: c/o Tore Bjølgerud
Marienlystgata 6
3045 DRAMMEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-23
Owner changed
2010-02-01
Adress
Bjølgerud Tore
2005-06-02
Aircraft Added
Bjølgerud Tore
2003-07-02
Aircraft Added
Bjølgerud Tore

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-22 Tore Bjølgerud     Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-15 Tore Bjølgerud     Vedlikeholdsrapport
2016-06-01 Tore Bjølgerud     Vedrørende forespørsel om ny propellerjournal
2016-06-01 Tore Bjølgerud     SV: Vedrørende forespørsel om ny propellerjournal - sendt ut ny propellerjournal
2016-05-31 Tore Bjølgerud     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-05-25 Tore Bjølgerud     Vedlikeholdsrapport VR
2016-03-09 Tore Bjølgerud     etterlyser svar - Dispensasjon for fastmonter 406 ELT i luftfartøy
2016-02-17 Tore Bjølgerud     Dispensasjon for fastmonter 406 ELT i luftfartøy
2015-08-26 Tore Bjølgerud     incident - utredning
2015-08-18 Kent Hermansson     attestert registerutskrift
2015-08-17 Tore Bjølgerud     vedrørende hendelse i Frankrike
2015-07-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-24 SAMEIE B & B LN-ERA     registrert eierskifte
2015-06-22 Tore Bjølgerud     kopi av skjøte, samt identifikasjon
2015-06-20 Nets Norway AS     lyskjøte
2015-06-01 Tore Bjølgerud     søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2015-06-01 Tore Bjølgerud     søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2015-05-29 Tore Bjølgerud     Søknad om fornyelse av Luftdyktighetsbevis
2015-05-29 Tore Bjølgerud     Vedlikeholdsrapport VR
2014-06-19 Tore Bjølgerud     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-11 Tore Bjølgerud     Bjølgerud Tore - Utsjekk E-Racer LN-ERA
2014-06-11 Thomas H     Fwd: Utsjekk E-Racer LN-ERA
2014-06-03 Tore Bjølgerud     Vedlikeholdsrapport
2013-10-31 Tore Bjølgerud     utstedelse av Miljøbevis
2013-10-14 Tore Bjølgerud     søknad om Miljøbevis
2013-06-03 Tore Bjølgerud     Permit to Fly
2013-05-26 Gøsta Johansson     vedlikeholdsrapport
2012-06-18 Tore Bjølgerud     Permit to Fly
2012-06-05 H G Johansson     vedlikeholdsrapport
2011-06-24 Tore Bjølgerud   Permit to Fly
2011-06-19 Tore Bjølgerud   Vedlikeholdsrapport VR
2010-09-20 Tore Bjølgerud   Innvilget rettigheter for eget vedlikehold
2010-09-15 Bjørnar Vollstad   Gjennomført avsluttende prøve for eget vedlikehold
2010-08-25 Tore Bjølgerud   Prøve for rettighet til eget vedlikehold
2010-08-09 Bjørnar Vollstad   søknad om rettighet til eget vedlikehold
2010-06-25 Tore Bjølgerud   Permit to Fly
2010-06-19 H.G. Johansen   vedlikeholdsrapport
2010-05-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-23 Bjølgerud Tore   Forlengelse av Permit To Fly
2009-06-17 Ikke lesbar   Vedlikeholdsrapport
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-26 Bjølgerud Tore   Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-23 Tore Bjølgerud   Tildeling av ICAO kode
2008-09-21 Tore Bjølgerud   purring på søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2008-08-28 Tore Bjølgerud   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2008-06-24 H. G. Johansson   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-12 H.G. Johansson   Vedlikeholdsrapport
2006-06-08 Tore Bjølgerud   Manglende retur av tilsynsrapport
source: caa.no

More information: