LN-EIC

Latinoamericana de Aviación (Lavia) SA
PA-25-235

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Latinoamericana de Aviación (Lavia) SA
Model: PA-25-235
MSN: 25-2591
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norges Luftsportsforbund
Adress: Postboks 383 Sentrum
0102 OSLO
Latinoamericana de Aviación

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-02-22
Owner changed
Norges Luftsportsforbund
2009-03-01
Name
Gardermoen Seilflyklubb
2000-11-29
Aircraft Added
Gardermoen Seilflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-15 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2016-03-18 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2015-06-26 Norges Luftsportsforbund     Reisedagbok
2015-06-26 Steinar Øksenholt     Reisedagbok
2015-03-09 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2013-04-19 Norges Luftsportforbund     ARC
2013-02-22 Norges Luftsportsforbund     registrering eierskifte
2013-02-20 Norges Luftsportforbund     eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte
2012-03-21 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-03-24 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-03-24 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2010-05-18 Gardermoen Seilflyklubb   Innvilget frist for utsatt EASA-AMP
2010-05-10 Gardermoen Seilflyklubb   søknad om forlenget frist for EASA-godkjent vedlikeholdsprogram
2010-03-03 Gardermoen Seilflyklubb   Vedlikeholdsrapport
2010-02-12 Aeromech AS   søknad N-ARC
2010-02-02 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-08-18 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-02-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-28 Gardemoen Seilflyklubb   Forlengelse av N ARC
2009-01-18 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-17 Gardemoen Seilflyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-09-21 Gardemoen Seilflyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Gardermoen Seilflyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-01-25 Aeromech A/S   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-04-25 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-02-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no