LN-DRF

Viking Aircraft Ltd
DRAGONFLY Mk-2

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Viking Aircraft Ltd
Model: DRAGONFLY Mk-2
MSN: 594
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ole-Morten Bjørklund
Adress: Åkerveien 17
1591 SPERREBOTN
Norge
Phone: +47 69 28 79 21/918 93 500
+47 918 93 500
Radio License. Number: 4867
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Bjørklund Ole-Morten
Adress: Åkerveien 17
1591 SPERREBOTN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-06-18
Owner changed
Bjørklund Ole-Morten
2009-06-26
Owner changed
Næs Steinar

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-10-21 Ole-Morten Bjørklund     søknad om reparasjon av hjullegg i Dragonfly MK II
2014-10-14 EAA573     Reparasjon av hjullegg i Dragonfly MK II
2013-07-15 Ole-Morten Bjørklund     Permit to Fly - ny adressat
2013-06-27 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-19 Steinar Næs     Permit To Fly
2013-06-18 Ole-Morten Bjørklund     Registrering av eierskifte
2013-06-01 Steinar Næs     flyskjøte
2013-05-20 Steinar Næs     søknad om luftdyktighetsbevis
2013-05-20 Torvid Lensebakken     Vedlikeholdsrapport
2012-06-24 Torvid Lensebakken     signert VR
2012-06-19 Steinar Næs     Permit to Fly
2012-06-16 Torvid Lensebakken     Oppdatert vedlikeholdsrapport
2012-06-16 Torvid Lensbakken     Vedlikeholdsrapport
2012-06-06 Torvid Lensebakken     Veierapport Dragonfly
2012-05-23 Steinar Næs     Søknad om luftdyktighetsbevis avslått
2012-05-04 Steinar Næs     Søknad om luftdyktighetsbevis
2012-05-04 Steinar Næs     Vedlikeholdsrapport VR
2012-02-16 Steinar Næs     Godkjenning av installasjon av Vortex Generatorer
2011-10-23 Steinar Næs     Flight test report regarding installation of Vortex Generators
2011-05-31 Steinar Næs   Installasjon av Vortex Generatorer på DRAGONFLY Mk-2
2011-05-23 Steinar Næs   Permit to Fly
2011-05-18 Steinar Næs   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-16 Steinar Næs   vedlikeholdsrapport
2011-05-10 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om å montere Vortex Generators
2011-04-13 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om å montere Vortex Generators
2011-01-29 EAA Chapter 573 Norway   Søknad om å montere Vortex Generators
2010-06-07 Steinar Næs   Permit To Fly
2010-06-03 Næs, Steinar   Vedlikeholdsrapport
2010-06-01 Torvid Lensebakken   Vedlikeholdsrapport
2010-05-18 Steinar Næs   Søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-03 Næs, Steinar   ICAO-id 24 bit aircraft address
2010-03-01 Steinar Næs   Anmodning om kode til Mode S transponder
2009-06-29 S Næs   registrering av eierskifte
2009-06-25 S Næs   flyskjøte
2009-06-17 Torvid Lensebakken   LN-DRF Permit to Fly
2009-06-09 Torvid Lensebakken   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-27 Torvid Lensebakken   søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2009-03-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-20 Torvid Lensebakken   tildeling av ICAO kode
2008-03-12 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2006-06-23 Torvid Lensebakken   Luftdyktighetsbevis - Anmodning om tilbakebetaling av innbetalt årsgebyr
2006-06-12 Torvid Lensebakken   Luftdyktighetsbevis - Anmodning om tilbakebetaling av innbetalt årsgebyr
source: caa.no

More information: