LN-DDD

Rutan Aircraft Factory INC
DEFIANT

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Rutan Aircraft Factory INC
Model: DEFIANT
MSN: 0024B
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brungot Oddbjørn Steinar
Adress: Vardmyra 7
4340 BRYNE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-03-13
Owner changed
Brungot Oddbjørn Steinar
2002-05-06
Aircraft Added
Hovland Alf Inge

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-14 Cato Arnesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-12-07 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport
2016-11-24 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport
2015-12-09 Cato Arnesen     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-12-05 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport
2015-01-27 Cato Arnesen     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-12-15 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport
2014-11-20 Cato Arnesen     LN DDD - Godkjenning av flygehåndbok revisjon 2
2014-10-27 Oddbjørn Brungot     LN DDD - POH med kommentar - Defi
2014-09-05 Cato Arnesen     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-09-03 Cato Arnesen     tillatelse til eget periodisk vedlikehold
2014-08-27 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport
2014-08-27 EAA573     Prøve for eget vedlikehold - gjennomført
2014-08-22 Oddbjørn Brungot     Siste kommentarer vedrørende håndbok
2014-08-20 Oddbjørn Brungot     tilleggskommentar til POH
2014-08-18 Oddbjørn Brungot     10/00594-27 Godkjenning av revidert håndbok
2014-08-14 Oddbjørn Brungot     Godkjenning av revidert håndbok
2014-08-14 Oddbjørn Brungot     Godkjenning av revidert håndbok
2014-08-06 Arnesen, Cato     Forespørsel om status på søknader
2014-06-24 Oddbjørn Brungot     POH LN-DDD rev 2-2.pdf
2014-05-06 EAA 573     godkjenning for avlegging av avsluttende prøve til eget vedlikehold
2014-04-11 Bjørnar Vollstad     Søknad om eget vedlikehold
2013-11-11 Leif Gunnar Alstadsæter     Permit to Fly
2013-10-29 Kåre Hagelin     Vedlikeholdsrapport
2013-07-30 Leif Gunnar Alstadsæter     Alstadsæter Leif Gunnar - Særskilt tillatelse til tjenestegjøringnr.5050 på (EX) LN-DDD
2012-12-03 Cato Arnesen     Ny Permit to Fly ønskes tilsendt
2012-12-03 Cato Arnesen     Ny Permit to Fly utstedt
2012-11-08 Cato Arnesen     Permit to Fly
2012-10-31 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport VR
2011-12-01 Cato Arnesen     Permit to Fly utstedt
2011-11-28 Cato Arnesen     Vedlikeholdsrapport
2011-07-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-10 Cato Arnesen   Permit to Fly - rettet dato
2011-01-10 Cato Arnesen   Permit to Fly endret dato
2010-12-16 Alstadsæter Leif Gunnar   Forlengelse av Permit to Fly (særskilt luuftdyktighetsbevis)
2010-12-08 Sola Air Service   Vedlikeholdsrapport
2010-09-03 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold
2010-08-31 Cato Arnesen   Søknad om eget vedlikehold - avslag
2010-08-24 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold
2010-06-13 Oddbjørn Brungot   søknad om tildeling av ICAO-koder
2009-10-27 Cato Arnesen   Forlengelse av Permit to Fly (PTF)
2009-10-22 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport
2009-06-15 Oddbjørn Brungot   tildeling av ICAO-koder
2009-06-11 Oddbjørn Brungot   søknad om ICAO-ID
2009-04-27 Oddbjørn Brungot   Avslag særskilt tillatelse til å utføre årlig ettersyn på selvbygd fly
2009-03-18 Oddbjørn Steinar Brungot   oversendelse av nytt registreringsbevis
2009-03-13 Oddbjørn Steinar Brungot   Registrering av eierskifte
2009-02-05 Cato Arnesen   søknad om særskilt tillatelse til å utføre årlig ettersyn på selvbygd fly
2009-02-05 Oddbjørn Brungot   søknad om særskilt tillatelse til å utføre årlig ettersyn på selvbygd fly
2008-12-11 Hovland Alf Inge   Utstedelse av ny Permit To Fly
2008-11-13 Kåre Hagelid Flytenisk   vedlikeholdsrapport
2008-09-25 Hovland Alf Inge   Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-10 Oddbjørn Brungot   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2007-12-04 Sola Airservice v/Kåre Hagelin   vedlikeholdsrapport
2006-12-11 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-01 Vidar Sørensen   Søknad om utstedelse/fornyelse av luftdyktighetsbvis
source: caa.no