LN-DAY

Reims Aviation SA
F172N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1608
Weight: 1156
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bardufoss Flyklubb
Organization number: 993021148
Adress: Postboks 1025
9325 BARDUFOSS
Norge
Radio License. Number: 4744
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Bardufoss Flyklubb
Adress: Postboks 1025
9326 BARDUFOSS

source: caa.no

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Bardufoss Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-27 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-02-11 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-02-09 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2012-12-21 Post- og teletilsynet     kopi av tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-03 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-11-03 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-11-03 Norges Luftsportforbund     AMP
2010-09-28 Viggo Simonsen   Korrigert Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-09-28 Bardufoss flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-09-21 NAC Maintenance AS   LN-DAY- mangler i vedlikeholdsrapport
2010-09-16 Bardufoss flyklubb   vedlikeholdsrapport
2010-06-08 SpareBank Nord-Norge   Panterett i luftfartøy
2010-05-26 Bardufoss flyklubb   bekreftelse
2010-05-19 Bardufoss Flyklubb   Utstedelse av autorisasjonsside for Flight Manual
2010-05-10 Terje.Rathe@snn.no   Pantedokument Luftfartøy LN-DAY og Bardufoss Flyklubb
2010-05-10 Terje.Rathe@snn.no   Pantedokument Luftfartøy - Bardufoss Flyklubb
2010-05-06 SpareBank Nord-Norge   Panterett i luftfartøy
2010-04-29 Stein Jakobseb   Flightmanual
2010-04-28 Bardufoss Flyklubb   Utstedelse av revidert EASA Form 45 støybevis
2010-04-07 NAC Maintenance AS   Propell- og motorjournal godkjent
2010-03-23 NAC Maintenance AS   Innsendt propell- og motorjournal
2010-03-12 Bardufoss Flyklubb v/Stein Erik Jakobsen   Propell og motorjournaler
2010-03-03 Stein Erik Jakobsen   C of A and Airwaybill
2009-11-09 Bardufoss Flyklubb   Utførelse av STC SA703GL og behov for forhåndsgodkjenning
2009-11-02 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse - Bardufoss lufthavn 16.10.2009 - Cessna F-172N
2009-10-13 Bardufoss Flyklubb   søknad om forhåndsgodkjenning av modifikasjon
2009-09-01 Bardufoss Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-31 Bardufoss Flyklubb   Vedlikeholdskontrakt
2008-11-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-31 Stein Erik Jakobsen [sjakobsen@nacm.no]   Duplikat av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-29 Stein Erik Jakobsen [sjakobsen@nacm.no]   tap av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-23 Bardufoss Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-09-24 Bardufoss Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Bardufoss Flyklubb   Utstede Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-19 Bardufoss flyplass   LN-DAY Vedlikeholdsrapport 19.09.2008
2008-02-07 Sparebanken Nord-Norge   sletting av pantedokument
2008-02-05 SpareBank1 Nord-Norge   slettelse av heftelse
2007-09-12 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-30 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-23 NAC Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-01 Thomas Hytten Leder flytjenesten Bardufoss   Søknad om dispensasjon fra BSL D 6.1.2
2006-09-01 Thomas Hytten Leder flytjenesten Bardufoss   Søknad om dispensasjon fra BSL D 6.1.2
2006-09-01 NAC Maintenance   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-06 Sparebank 1 Nord Norge   Oversendelse av pantedokument i tinglyst stand
source: caa.no

More information: