LN-FLY

Olav Bergersen
CUBCRAFTERS CARBON CUB

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Olav Bergersen
Model: CUBCRAFTERS CARBON CUB
MSN: CCK1865-0064
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Olav Bergersen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-07
Aircraft Added
AeroCub Nordic AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-11 EAA Chapter 573 Norway     Rønne Johan Petter - Prøveflygings tillatelse for Johan Petter Rønne på LN-FLY
2017-10-24 Olav Bergersen     Bergersen, Olav - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring No. 5120, for prøveflyging av LN-FLY
2017-10-10 EAA Chapter 573 Norway     Søknad/anbefaling om besiktelse for prøveflyging
2017-10-09 Olav Bergersen     Søknad - anbefaling om besiktelse for prøveflyging
2017-09-25 Olav Bergersen     Utkvittert Tilsynsrapport LN-FLY
2017-09-25 Johan Petter Rønne     Vedtak om utstedelse av Særskilt Flygetillatelse
2017-09-19 Aerocub Nordic AS     AeroCub Nordic AS - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2017-09-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-05 Aerocub Nordic AS     Søknad om dispensasjon fra ELT
2017-08-23 Johan Petter Rønne     CubCrafters Europe - Byggelogg på Carbon Cub-EX - eksempel
2017-08-14 EAA Chapter 573 Norway     Søknad/anbefaling om besiktelse for prøveflyging av CubCrafters Cabon Cub EX, LN-FLY (Prosjekt # 329)
2017-08-14 EAA Chapter 573 Norway     Bergersen Olav - Søknad om prøveflyger av CubCrafters Cabon Cub EX, LN-FLY (Prosjekt # 329)
2017-08-11 EAA Chapter 573 Norway     EAA inspeksjon for Carbon Cub
2017-08-11 Olav Bergersen     Vedlikeholdsrapport VR
2017-07-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-11 Aerocub Nordic AS     registrering av luftfartøy
2017-07-05 Olav Bergersen     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2017-07-04 Aerocub Nordic AS     egenerklæring - anmodning om registreringsbevis
2017-07-02 Aerocub Nordic AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy - firmaattest
2017-07-02 Aerocub Nordic AS     ICAO kode
2017-03-14 Olav Bergesen     LN-FLY forlengelse reservasjon reg. bokstaver
2015-09-03 Aerocub Nordic AS     Reservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: