LN-OPI

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8356
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-08
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-10 Nor Aviation AS     ARC extension
2017-04-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-24 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Rettet OM Part B revisjon 19 - flåteendring LN-OPB LN-OPC og LN-OPI
2017-03-13 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPI
2017-03-12 Nor Aviation AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a
2017-03-10 Nor Aviation AS     Søknad om CoA, ARC og Miljøbevis
2017-03-09 Nor Aviation AS     Søknad om CoA, ARC og Miljøbevis
2017-03-09 Kjell A. Østnes AS     Registrering av luftfartøy
2017-03-09 SG Finans AS (1)     Registrering av heftelse
2017-03-08 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - OM revisjon 19 - flåteendring LN-OPB, LN-OPC og LN-OPI
2017-03-08 Østnes Aero     Re: SV: Registrering LN-OPI
2017-03-08 Nor Aviation AS     Innleieavtale LN OPI Pegasus Nor Aviation
2017-03-07 Nor Aviation AS     LN-OPI inn i Nor Aviation
2017-03-07 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - endring av AOC - LN-OPI
2017-03-06 Pegasus Helicopter AS     Pantedokument
2017-03-03 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2017-02-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-10-11 Nor Aviation AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-10-11 Nor Aviation AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
source: caa.no

More information: