LN-OKR

Helicopteres Guimbal
CABRI G2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Helicopteres Guimbal
Model: CABRI G2
MSN: 1016
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Romarheim AS
Organization number: 997050789
Adress: Kvassnesvegen 32
5914 ISDALSTØ
Norge
Phone: +47 90209749
Radio Auth. Status: MIDLERTIDIG_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Romarheim AS
Adress: Alvervegen 25
5911 ALVERSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-01
Adress
Romarheim AS
2016-12-21
Aircraft Added
Romarheim AS

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-31 Torben Jensen     VS: LN-OKR ARC 15b fra FLYSYN
2017-01-31 Flysyn.DK     ARC
2017-01-30 Air Service Eggemoen     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter importert fra Tyskland
2017-01-05 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-01-04 Flysyn.DK     AMP
2016-12-22 Romarheim AS     registrering av luftfartøy
2016-11-16 Air Service Eggemoen     Aircraft Bill of Sale
2016-11-07 Air Service Vamdrup ApS     Cancellation certificate - Cabri G2
2016-10-27 Flysyn.DK     CAMO kontrakt og AMP
2016-09-26 Air Service Eggemoen     original Luftdyktighetsbevis
2016-09-23 Flysyn.DK     AMP
2016-09-15 Air Service Eggemoen     Bill of Sale - Egenerklæring som eier
2016-09-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-09-14 Air Service Eggemoen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-14 Flysyn.DK     CAMO
2016-09-14 Flysyn.DK     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-14 Flysyn.DK     LBA dokumenter
2016-08-26 Torben Jensen     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-08-24 Torben Jensen     Hex kode
2016-08-17 Kåre Romarheim     Særskilt tillatelse til privatflyging i Norge med Guimbal Capri G2 D-HATC
2016-08-11 Air Service Vamdrup ApS     Reisedagbok for luftfartøy
2016-08-11 Kåre Romarheim     Kåre Romarheim - Søknad om forlengelse av Særskilt tillatelse til privatflyging
2016-01-04 Kåre Romarheim     søknad om å benytte utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging i Norge
2015-12-22 Kåre Romarheim     søknad om å benytte utenlandsk registrert luftfartøy til privatflyging i Norge
2015-10-19 Kåre Romarheim     reservasjon av registreringsmerke
2015-10-16 Kåre Romarheim     Registrering i Norges luftfartøysregister
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: