LN-JBI

Cessna Aircraft Company
182Q

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182Q
MSN: 18266054
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Birkeland Jonny
Adress: Hovden 6
5960 DALSØYRA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-05
Aircraft Added
Birkeland Jonny

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-16 Flyteknisk Notodden AS     Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2017-06-16 Flyteknisk Notodden AS     ARC Recommendation report
2017-06-14 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2017-06-12 Flyteknisk Notodden AS     kvittering FTN WO 131/17
2017-03-20 Flyteknisk Notodden AS     Reversing Propeller
2017-03-20 Flyteknisk Notodden AS     Utkvittering av arbeid fra 2014
2017-02-28 Flyteknisk Notodden AS     svar på tekniske spørsmål
2017-02-23 Flyteknisk Notodden AS     spørsmål til søknad om luftdyktighetsbevis
2017-02-22 Flyteknisk Notodden AS     Weight & Balance 22.02.2017
2017-02-17 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av EASA Form 25, 45 og 15a.
2017-01-10 Flyteknisk Notodden AS     rettet utgave av AMP
2017-01-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-12-13 Arnfinn Halland     Oppdatert MDL og tegning for Vortex Generator
2016-12-09 Arnfinn Halland     installasjon av GTN 750
2016-12-09 Arnfinn Halland     kopi av FMS 354311, rev. 1
2016-12-07 Arnfinn Halland     uttalelse fra FAA vedr. inst. av AoA
2016-12-05 Jim Watson     informasjon om STC'er
2016-12-05 Johny Birkeland     Registrering av luftfartøy
2016-12-05 Flyteknisk Notodden AS     Oversendelse av registreringsbevis
2016-12-01 Arnfinn Halland     kopi av STC O-LSA-14-082/D
2016-11-29 Flyteknisk Notodden AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for porgrammering av ELT og eventuell Mode S transponder
2016-11-28 Øyvind Vassbotten     Anmodning om 24-bits ICAO kode
2016-11-25 Jim Watson     Bekreftelse på EASA validering samt tidligere mottatt dokumentasjon
2016-11-24 Jim Watson     kopi av notarized Bill of Sale
2016-11-21 Jim Watson     Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2016-11-16 Flyteknisk Notodden AS     AMP
2016-11-16 Flyteknisk Notodden AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2016-10-03 Arnfinn Halland     eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Bill of sale
2016-09-21 Arnfinn Halland     Propeller Technical Log
2016-09-21 Arnfinn Halland     Technical log Propeller
2016-09-19 Gary Clayton     Revidert forslag til C of A for eksport fra TC
2016-09-19 Arnfinn Halland     Aircraft Technical Logs
2016-09-19 Arnfinn Halland     Installations and Modifications
2016-09-16 Jim Watson     LN-JBI revidert Flight manual Supplement
2016-09-14 Jim Watson     svar på tekniske spørsmål
2016-09-14 Mitschke Mario     EASA Noise Record C12673
2016-09-12 Jim Watson     svar på spørsmål og forside til original POH
2016-09-09 Jim Watson     kopi av Modification Summary List
2016-08-30 Lake Central Air Services     Weight & Balance
2016-08-27 Jim Watson     kopi av EASA STC 10058637
2016-08-23 Gary Clayton     Forslag til C of A for eksport fra TC
2016-08-23 Jim Watson     oppsummering fra LCAS ved Jim Watson
2016-07-21 Gary Clayton     Part-21 krav til import til Norge
2016-04-26 Arnfinn Halland     export
2016-04-13 Jim Watson     kopi av TC-godkjent Flight Manual Supplements
2016-03-27 Jim Watson     STC liste
2016-02-15 Arnfinn Halland     LN-JBI export
2016-02-14 Arnfinn Halland     Halland Arnfinn - 14/03148-14 - C-FJBI/LN-JBI
2016-02-12 Arnfinn Halland     Halland Arnfinn - C-FJBI/Svar om særskilt tillatelse til flyging i Norge
2016-01-28 Arnfinn Halland     C-FJBI/LN-JBI
2015-06-22 Arnfinn Halland     Oppsummering fra møte i dag vedrørende C-FJBI
2015-04-20 Jim Watson     Cessna 182 status rapport
2014-12-18 Arnfinn Halland     Installation instruks, Maint. Prog. og ICA
source: caa.no

More information: