LN-DAA

Cessna Aircraft Company
172N

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172N
MSN: 172-69065
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kato Air Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-27
Aircraft Deleted
Kato Air Service AS
2015-10-21
Owner changed
Kato Air Service AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-05-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2016-04-28 Kato Air Service AS     Sletting av luftfartøy
2016-04-18 Kato Air Service AS     Sletting av luftfartøy
2016-04-12 Air Waterland     vedrørende oversendte dokumenter
2016-03-05 Kato Air Service AS     Bill of Sale
2015-10-21 Brønnøysundregistrene     kunngjøringer og attestert registerutskrift
2015-09-07 IR engineering     AMP revisjon 3 godkjent
2015-08-31 IR engineering     søknad om godkjenning av AMP revisjon 3
2014-01-06 IR engineering     AMP - revisjon 2 godkjent
2013-12-16 IR engineering     AMP - revisjon 2
2012-11-15 IR engineering     AMP revisjon 1 godkjent
2012-11-09 IR engineering     AMP - revisjon 1
2011-11-12 IR engineering     ARC
2011-10-12 Ingemar Sandberg     AMP godkjent
2011-10-05 Ingemar Sandberg     Godkjenning av AMP
2011-05-27 Kato Air AS   Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2010-10-04 Kato Air AS   N-ARC første gangs forlengelse
2010-09-28 Bodø Flyservice   Vedlikeholdsrapport
2009-06-26 Kato Airline AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 Støybevis
2009-06-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Kato Air AS   Utstedelse av National-Airworthiness Review Certificate N-ARC
2009-06-22 Bodø Flyservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-05 Bodø Flyservice   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Evenes til Bodø for å utføre vedlikehold
2009-03-02 Bodø Flyservice   søknad om Permit to Fly
2009-02-17 jan@hovet.no   tildelt ICAO-id koder
2007-06-11 NAC Maintenance A/S   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-11 Norwegian Aviation College AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-14 Kato Airline AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-09 Kato Air AS   særskilt flygetillatelse for overføringsflyging
source: caa.no

More information: