LN-DLH

Dyn Aero
MCR 4S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dyn Aero
Model: MCR 4S
MSN: 145-1438
Engines: 1
Weight: 750
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lars Haukeland
Adress: Løbergsveien 97 C
5073 BERGEN
Norge
Radio License. Number: 5807
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Haukeland Lars
Adress: Løbergsveien 97 C
5073 BERGEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-29
Aircraft Added
Haukeland Lars

Related Youtube videos

LN-DLH data-toggle=

LN-DLH 05.02.2017 v2

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-03-22 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2019/04) om luftfartsulykke ved Ångardsvatnet, Oppdal kommune 260217 med Dyn Aero MCR 4S, LN-DLH
2019-03-22 Statens Havarikommisjon for Transport     17/174-25 Rapport (SL RAP 2019/04) om luftfartsulykke ved Ångardsvatnet, Oppdal kommune 26.02.2017 med Dyn Aero MCR 4S, LN-DLH
2018-07-04 'Torben Jensen'     Dokumentasjon til ny motor og informasjon relatert til reparasjon av luftfartøyet.
2018-02-14 Lars Haukeland     Vedrørende reparasjon
2018-02-06 Lars Haukeland     reparasjon av luftfartøy
2017-01-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-DLH- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-12-19 Hans Jakob Listerud   Svar på tilsynsrapport.
2016-12-19 Lars Haukeland   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-12-08 Hans Jakob Listerud   Vedlikeholdsrapport VR
2016-12-04 Lars Haukeland   MCR Maintenance Manual - Flygehåndbok
2016-11-25 Dine Dekk AS   Landingslys fjernet
2016-10-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-DLH- kopi av midlertidig tillatelse
2016-09-29 Lars Haukeland   registrering av eierskifte
2016-09-21 Lars Haukeland   Bill of Sale
2016-09-15 Dine Dekk AS   kommunikasjon med EAA vedr. montering av landingslys
2016-08-26 Lars Haukeland   Lars Haukeland - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT LN-DLH
2016-08-22 Dine Dekk AS   Kopi av søknad til EAA på montering av landingslys
2016-08-22 Dine Dekk AS   Søknad om dispensasjon med referanse til BSL D 3-1, § 3.7
2016-08-17 Dine Dekk AS   søknad om bruk av PLB
2016-08-11 Hans Jakob Listerud   vedlikeholdsrapport
2016-08-11 Dine Dekk AS   revidert POH
2016-08-11 Dine Dekk AS   Spesifikasjon av landingslyset
2016-08-11 Dine Dekk AS   Spesifikasjon av nav- og strobelys
2016-08-08 Dine Dekk AS   WD for landingslys, revidert POH og Sjekkliste
2016-08-01 Lars Haukeland   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2016-07-08 Dine Dekk AS   status modifikasjoner
2016-06-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-02-19 Dine Dekk AS   ny søknad om luftdyktighetsbevis
2016-02-12 Lars Haukeland   dokumentasjon for modifikasjoner
2016-02-02 Hans Jakob Listerud   Listerud Hans Jakob - DynAero MCR 4S LN-DLH
2016-01-27 Lars Haukeland   endring av størrelsen på registreringsbokstaver
2016-01-08 Dine Dekk AS   16/00346-2 - SE-XXE radio - kode til transponder og fastmontert ELT
2016-01-08 Hans Jakob Listerud   krav til tekniker
2016-01-07 Dine Dekk AS   informasjon om propeller
2016-01-07 Dine Dekk AS   Vedlikeholdsmanual for motor og propell
2016-01-06 Dine Dekk AS   søknad om modifikasjoner
2016-01-06 Dine Dekk AS   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8, § 4 - registreringsbokstaver
2016-01-06 Dine Dekk AS   SE-XXE radio - kode til transponder og fastmontert ELT
2016-01-05 Dine Dekk AS   info om registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: