LN-BWV

Cessna Aircraft Company
U206F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206F
MSN: U206-01994
Weight: 1633
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Foreningen Romsdalsfly
Organization number: 993893021
Adress: Postboks 1093 Bergmo
6403 MOLDE
Norge
Fax: +47 71 22 47 78
Phone: +47 71 22 47 60
Radio License. Number: 3537
Radio Auth. Status: MIDLERTIDIG_UTE_AV_BRUK
source: nkom.no

Name: Olsen Hans Edvard Graneng
Adress: Sæterenveien 15
3790 HELLE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-07-12
Owner changed
Olsen Hans Edvard Graneng
2009-04-28
Owner changed
Foreningen Romsdalsfly
2008-09-28
Owner changed
Flyteknisk AS
2007-11-01
Name
Flyteknisk AS
2005-05-13
Owner changed
Fonnafly Oslo AS
2003-12-01
Adress
Frøiland Roar

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-07-15 Hans Edvart Olsen     registrering av eierskifte
2016-07-15 Sparebanken Møre     sletting av heftelse
2016-07-07 Sparebanken Møre     sletting av pantesikkerhet i luftfartøy
2016-05-30 Advokatene Bakken Molund MNA     Overdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2015-03-23 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2013-03-07 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2012-03-27 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og Review
2011-04-20 Bohusflyg AB   Granskningsdokument
2011-03-21 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-03-18 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2010-11-11 Foreningen Romsdalsfly   LN-BWV- Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-07-28 Odd Tore Bjerkeset   SOP og PARA Sup 28 juli 2010
2010-07-13 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartsulykke Åndalsnes 05.07.2010 Cessna 206
2010-05-20 Foreningen Romsdalsfly   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-05-19 Flyteknisk Notodden AS   verdlikeholdsrapport
2010-04-27 Foreningen Romsdalsfly   Hoppfly-supplement til flygehåndboka
2009-10-06 Odd Tore Bjerkeset   dokumentasjon av modifikasjoner
2009-09-07 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-19 Post- og teletilsynet   ICAO ID for LN-BWV
2009-08-12 Post- og teletilsynet   Vedrørende ICAO ID
2009-07-15 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-07-07 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2009-04-29 Sparebanken Møre   regsitrert eierskifte og pant
2009-04-24 Sparebanken Møre   1.gangs tinglysing av panterett i luftfartøy - pantsetter Foreningen Romsdalsfly
2008-10-22 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Flyteknisk AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-25 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-04-16 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-15 Fonnafly AS   LN-TEP og opphør leieforhold av luftfartøy
2006-06-23 Fonnafly AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-06-21 Fonnafly AS   LN-BWV - søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-06-16 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no