LN-HSC

Beech Aircraft Corporation
F90

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE



Aircraft Details

Manufacturer: Beech Aircraft Corporation
Model: F90
MSN: LA88
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fisher AS
Adress: c/o Norsk Navigasjon Holding AS
7760 SNÅSA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-01-04
Owner changed
Fisher AS
2015-12-29
Aircraft Added
Heliscan AS

More aircraft owned by Fisher AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-05 HeliScan AS     Ny vedlikeholds rapport påkrevd for oppdatert eksportluftdyktighetsbevis
2018-01-04 HeliScan AS     Søknad om oppdatert eksportluftdyktighetsbevis
2017-08-26 Fisher AS     Utstedelse av Eksportluftdyktighetsbevis
2017-08-24 HeliScan AS     Avvik etter eksportgransking
2017-08-11 HeliScan AS     HeliScan AS - Kansellering av CAME revisjon 26 - Beech F90 LN-HSC
2017-08-10 HeliScan ASHeliScan AS     Avvik etter eksportgransking
2017-08-10 HeliScan AS     HeliScan AS - Beech F90 LN-HSC
2017-08-10 HeliScan AS     HeliScan AS - Beech F90 LN-HSC
2017-08-09 HeliScan AS     Utstedelse av Eksportluftdyktighetsbevis for brukt Beech F90 som skal eksporteres til U.S.A.
2017-08-04 HeliScan AS     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Beech F90
2017-01-18 Værkstedet Benair A/S     ARC Form 15a 1.extension
2016-07-06 BenAir A/S     BenAir - godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon nr. 0 - Beechcraft King Air F90
2016-07-01 Benair AS     Vedlikeholdsprogram
2016-07-01 Værkstedet Benair A/S     BenAir A/S AMP LN-HSC
2016-06-08 Benair ASHeliScan AS     vedlikeholdsprogram
2016-03-30 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-11 Benair AS     Aircraft Maintenance Program - Ikke komplett
2016-01-29 Benair AS     Veiing og ELT koding
2016-01-29 Benair AS     LN-HSC New Vejning
2016-01-29 BenAir A/S     ARC Review Report
2016-01-29 BenAir A/S     WO 017-16 LN-HSC Vejning.
2016-01-29 BenAir A/S     Aircraft Maintenance Program
2016-01-29 Fisher AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for brukt luftfartøy importert inn i EASA fra U.S.A.
2016-01-28 Adresseliste     Vekt og balansedata utdatert
2016-01-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-01-12 HeliScan AS     Bakgrunnsinformasjon om drift
2016-01-08 HeliScan AS     registrert fartøy og eierskifte
2016-01-08 Sparebank 1 SMN (1)     Registrering av heftelse
2016-01-07 HeliScan AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis Beech F90
2016-01-05 HeliScan AS     Angåend søknad om midlertidig dispensasjon fra krav om fastmontert ELT
2016-01-05 HeliScan AS     Importgransking og besiktigelse
2016-01-05 HeliScan AS     FAA Eksportbevis
2016-01-05 HeliScan AS     FAA Eksportbevis - Original må sendes inn
2016-01-05 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2016-01-05 Sparebank1 SMN     attestert registerutskrift
2016-01-05 Sparebank1 SMN     attestert registerutskrift
2015-12-30 HeliScan AS     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2015-12-23 HeliScan AS     Registrering av luftfartøy
2015-12-18 HeliScan AS     Export Certificate of Airworthiness
2015-11-27 HeliScan AS     Søknad om midlertidig dispensasjon fra krav om fastmontert ELT
2015-11-02 HeliScan AS     Tildeling av ICAO kode LN-HSC
2015-11-02 HeliScan AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: