LN-BWK

Silvaire Aircraft Corporation
LUSCOMBE 8F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Silvaire Aircraft Corporation
Model: LUSCOMBE 8F
MSN: S-75
Engines: 1
Weight: 635
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Reidar Ebbesen
Adress: Toft
8909 BRØNNØYSUND
Norge
Phone: +47 90839356
Radio License. Number: 5597
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Ebbesen Reidar
Adress: Toft
8900 BRØNNØYSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-10-09
Aircraft Added
Ebbesen Reidar

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-23 Bjørnar Vollstad     Sluttrapport prøveflyging/Søknad om Særskilt LDB privatflyging
2018-01-20 Reidar Ebbesen     Ny POH og signert Prøveflygingsprogram
2017-11-20 Reidar Ebbesen     søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-15 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt Flygetillatelse.
2016-09-07 Reidar Ebbesen     Vedlikeholdsrapport VR
2016-03-04 EAA chapter 573 Norway     Ebbesen REidar - Vedrørende søknad om prøveflygeleder LN-BWK
2016-02-12 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2016-02-01 Reidar Ebbesen     Prosjekt nr. 307 - Tilsynsrapport
2016-02-01 Reidar Ebbesen     Prosjekt 307 - Midlertidig POH samt Vekt & Balanse og sjekkliste
2016-01-19 Reidar Ebbesen     Reidar Ebbesen - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2015-12-16 Reidar Ebbesen     søknad om dispensasjon fra krav om fastmontert nødpeilesender
2015-12-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-12 Reidar Ebbesen     registrering av luftfartøy
2015-10-09 Gunnar Solvang     oversending av skifteattester
2015-09-17 EAA573     besiktelse - prøveflyging
2015-09-17 EAA573     Ebbesen Reidar - Søknad om Særskilt tillatelse til tjenestegjøring for prøveflyging av LN-BWK
2015-09-11 Gunnar Solvang     dokument som viser adkomst til luftfartøyet
2015-09-10 Gunnar Solvang     epost om skifteattest
2015-09-10 Reidar Ebbesen     vedr. skifteattest
2015-09-10 Reidar Ebbesen     vedr. skifteattest
2015-09-09 Reidar Ebbesen     Prosjekt 307 - Vedlikeholdsrapport VR
2015-09-03 Gunnar Solvang     legitimasjon
2015-09-02 Reidar Ebbesen     vedr. registrering av eierskifte
2015-08-11 Knut Edgar Berg     Overdragelse av luftfartøy
2015-06-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-BWK- kopi av midlertidig tillatelse
2014-10-20 EAA 573     Prosjekt 307 Ny kontrollør John T. Berentsen godkjent
2014-10-17 EAA 573     Prosjekt 307 ny kontrollør - dokumentasjon
2014-07-15 EAA573     Prosjekt 307 - Ny kontrollør, utfyllende opplysninger utbes
2014-07-03 EAA573     Prosjekt 307 - Ny Kontrollør
source: caa.no

More information: