LN-OAX

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3555
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heli Team AS
Organization number: 850447772
Adress: Postboks 3039
9498 HARSTAD
Norge
Fax: +47 77 00 16 50
Phone: +47 77 00 16 40
Radio License. Number: 5926
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Heli Team AS
Adress: Postboks 3039
9498 HARSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-14
Aircraft Added
Heli Team AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-28 Heli-Team AS     Heli-Team AS - TIL2017-4
2017-09-25 Heli-Team AS     Heli-Team AS - lukking av avvik etter tilsyn 0002-3089
2017-09-18 Heli-Team AS     Heli-Team AS - tilbakemelding vedr rapport 0002-3089
2017-09-12 Heli-Team AS     Heli-Team AS - ACAM Rapport 0002-3089 - LN-OAX
2017-09-12 Heli-Team AS     Heli-Team AS - Avviksformular etter virksomhetstilsyn 0002-3089
2017-09-11 Heli-Team AS     Heli-Team AS - ACAM Rapport 0002-3089 - LN-OAX
2017-06-26 Heli-Team AS     Heliteam AS - Rapport 0002-3089 - ACAM-Ramp - LN-OAX
2017-06-19 Heli-Team AS     supplerende informasjon vedrørende CRS
2017-06-19 Heli-Team AS     One-Off
2017-06-19 Heli-Team AS     One-Off
2017-06-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-02 Heli-Team AS     ARC Extension
2017-06-01 Heli-Team AS     info om en one-off
2017-04-25 SpareBank 1 Nord-Norge     registering av heftelse
2017-04-24 SpareBank 1 Nord-Norge     pantedokument
2016-06-29 Heli-Team AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate-OAX20160629a
2016-06-29 Heli-Team AS     Tilleggsopplysninger vedrørende recommendation for ARC - Söknad
2016-06-28 Heli-Team AS     Rekommendation för ARC - Söknad
2016-06-20 Heli-Team AS     Informasjon om transfer
2016-06-18 Heli-Team AS     ARC Extension
2015-09-01 Internal Document     Heli-Team AS - Søknad om innfasing av nytt luftfartøy - LN-OAX
2015-09-01 Heli-Team AS     Heli-Team AS - AOC - endring - innfasing av LN-OAX
2015-08-21 Internal Document     Søknad fra Heli-Team AS om innfasing av nytt luftfartøy - LN-OAX
2015-08-19 Heli-Team AS     Vedr. søknad om innfasing av nytt luftfartøy LN-OAX
2015-08-19 Internal Document     Søknad fra Heli-Team AS om innfasing av nytt luftfartøy - LN-OAX
2015-08-14 Heli-Team AS     registrert luftfartøy
2015-08-14 Heli-Team AS     Heli-Team AS - Revision på CAME samt AMP Införande av LN-OAX
2015-08-13 Frode Østnes     Slettelsesattest fra Østerrike og effektueringsmelding
2015-08-13 Austro Control     Confirmation of Cancellation
2015-08-13 Heli-Team AS     Heli-Team AS - AMP Införande av LN-OAX
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2015-08-11 Heli-Team AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt helikopter importert fra EASA medlem Østerrike
2015-08-10 Heli-Team AS     EASA Form 25 og 45 for OE-XLM
2015-08-09 Heli-Team AS     original ARC
2015-08-06 Heli-Team AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-08-06 Heli-Team AS     Ang. søknad om luftdyktighetsbevis - Innsendte vedlegg mangler/er uleselig
2015-08-03 Heli-Team AS     Søknad om luftdyktighetsbevis - ARC
2015-08-03 Heli-Team AS     Heli-Team AS - AOC - endring - innfasing av LN-OAX
2015-08-03 Heli-Team AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2015-07-30 Heli-Team AS     Informasjon om transfer
2015-07-30 Heli-Team AS     Søknad om 24 Bits ICAO Code
2015-07-30 Heli-Team AS     Tildeling av 24 Bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2015-07-30 Heli-Team AS     Informasjon om transfer
2015-07-30 WH Heli Charter GmbH     registrering av luftfartøy - bill of sale
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: