LN-IDD

Cessna Aircraft Company
550

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 550
MSN: 550-1022
Engines: 2
Weight: 6850
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hesnes Air AS
Organization number: 962112110
Adress: Postboks 104 Borgheim
3163 NØTTERØY
Norge
Fax: +47 33 38 26 30
Phone: +47 33 38 26 20
Radio License. Number: 5540
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Hesnes Flyinvest IV AS
Adress: Postboks 104 Borgheim
3163 NØTTERØY

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-12
Aircraft Added
Hesnes Flyinvest IV AS

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Weather Radar X band
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-05 Hesnes Air AS     15/02104-12 - RIE HA2017-IDD-14
2017-10-04 Hesnes Air AS     RIE HA2017-IDD-14
2017-03-09 Hesnes Air AS     ARC Extension
2016-01-07 Hesnes Air AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate IDD20160107a
2015-12-21 Sofia Pettersson     Rekommendationsrapport for ARC
2015-07-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-25 Hesnes Air AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-IDD
2015-06-16 Hesnes Air AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a for bruktluftfartøy importert fra EASA medlem Sverige
2015-06-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2015-06-12 Reynir Indahl     effektueringsmelding fra Bravo Holding LTD
2015-06-12 Telenor     effektueringsmelding fra Telenor Services
2015-06-12 Hesnes Air AS     Registrering av luftfartøy
2015-06-10 AZTEC     Aircraft bill of sale
2015-06-09 Hesnes Air AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis og Støybevis
2015-06-09 Hesnes Air AS     Søknad om registreringsbevis
2015-06-08 Telenor     Bill of sale
2015-06-05 Hesnes Air AS     søknad om godkjennelse av innleie
2015-06-05 Hesnes Air AS     Søknad om flåteutvidelse
2015-06-05 Hesnes Air AS     NCAR Willingness to act as Bill of Sale Escrow
2015-06-05 Hesnes Air AS     NCAR Willingness to act as Bill of Sale Escrow
2015-06-03 Hesnes Air AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2015-06-03 Hesnes Air AS     Preliminær søknad, Luftdyktighets og Støybevis
2015-06-03 Hesnes Air AS     Vedrørende Preliminær søknad om Luftdyktighetsbevis og Støybevis
source: caa.no

More information: