LN-PAP

Per Frithjof Pfeffer
LIGHTNING

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Per Frithjof Pfeffer
Model: LIGHTNING
MSN: 156
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Per Frithjof Peffer
Adress: TORJUSBAKKEN 17D
0378 OSLO
Norge
Phone: +47 22 14 81 13
Radio License. Number: 5937
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Per Frithjof Pfeffer
Adress: Torjusbakken 17 D
0378 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-05-18
Aircraft Added
Per Frithjof Pfeffer

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-02-14 Per Frithjof Pfeffer     Per Frithjof Pfeffer - Svar på søknad om særskilt tillatelse til prøveflyging av LN-PAP
2017-02-14 Tove Skogheim     Pfeffer Per Frithjof - Flyforsikring LN-PAP.pdf
2017-02-02 Brødreskift, Knut     Signert vedlikeholdsrapport
2017-02-02 Per Frithjof Pfeffer     Utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2017-02-01 Per Frithjof Pfeffer     Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2017-01-27 Knut Brødreskift     Signert tilsynsrapport
2017-01-27 Per Pfeffer     Per Pfeffer - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT i LN-PAP
2017-01-25 Per Pfeffer     Unntak for krav om fastmontert ELT i ikke komplekst motordrevet luftfartøy i Experimental klassen
2017-01-16 Johan A. Mürer     Slutbesiktning av prosjekt 319,Arion Aircraft XS Lightning
2016-12-22 EAA573     anbefaling av søknad for besiktelse og prøveflyging
2016-09-09 Per Pfeffer     Mindre registreringsmerker
2016-09-01 Per Pfeffer     Størrelse callsign og bestilling av plastlommer til bevis etc.
2016-08-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-05-25 Per Frithjof Pfeffer     vedr. søknad om tildeling av 24-bit adresse for mode-S transponder
2016-05-24 Per Frithjof Pfeffer     oversendelse av registreringsbevis
2016-05-23 Per Pfeffer     søknad om tildeling av 24-bit adresse for mode S transponder
2016-04-07 Per Pfeffer     15/01731-3 - Egenerklæring som eier av luftfartøy
2016-04-05 Per Pfeffer     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2015-05-19 Per Frithjof Pfeffer     Registrering av luftfartøy
2015-04-29 Per Frithjof Pfeffer     registrering - egenerklæring - ønske om reservasjon av registreringsmerke
2015-04-21 Per Pfeffer     Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: