LN-OSD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8059
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-04-09
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-16 Pegasus Helicopter AS     Extension on ARC
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS     Ad/SB /Mod lists
2016-04-11 Pegasus Helicopter AS     ARC
2015-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OSD- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-29 Pegasus Helicopter AS     Orginalt Form 52
2015-04-28 Pegasus Helicopter AS     Original Form 52
2015-04-13 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåteutvidelse for LN-OSD
2015-04-13 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importer fra Frankrike
2015-04-13 Pegasus Helicopter AS     Original EASA Form 52 må sendes Luftfartstilsynet innen 60 dager etter utstedelse
2015-04-09 Pegasus Helicopter AS     Registrering av luftfartøy
2015-04-09 SG Finans AS     Tinglysing av panterett
2015-04-07 Pegasus Helicopter AS     Dokumentasjon i forbindelse med søknad om luftdyktighetsbevis
2015-03-31 SG Finans AS     Tinglysing av panterett
2015-03-27 Østnes Helicopters     Deed of Sale - Apostille
2015-03-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2015-03-26 Pegasus Helicopter AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-03-24 Pegasus Helicopter AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2015-03-23 Pegasus Helicopter AS     søknad om ELT 24 bit kode
source: caa.no

More information: