LN-BER

(EX) CUBCRAFTERS CARBON
CUB

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: (EX) CUBCRAFTERS CARBON
Model: CUB
MSN: CCK 1865-0063
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bergersen Olav
Adress: Nedre Alle 15
7030 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-02-12
Aircraft Added
Bergersen Olav

Related Youtube videos

LN-BER data-toggle=

The third flight was a 2 hours test flight of LN-BER over Frosta. Carbon Cub

LN-BER data-toggle=

ENOL-ENOP-ENOL with Carbon Cub LN-BER Oct 12th 2016

LN-BER data-toggle=

Airsportweek 2017

LN-BER data-toggle=

Building a Carbon Cub in 8 minutes. (time lap)

LN-BER data-toggle=

101 BRYCE LN #BER KING OF PRUSSIA, PA 19406

More aircraft owned by Bergersen Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-21 Olav Bergersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-20 Olav Bergersen     Vedlikeholdsrapport
2016-08-23 Olav Bergersen     Tillatelse til montering av slepevinsj
2016-08-10 EAA573     Søknad om montering av slepevinsj
2016-06-22 Olav Bergersen     Tillatelse til eget periodisk vedlikehold
2016-06-22 Olav Bergersen     Vedlikeholdsrapport 2016
2016-06-22 Olav Bergersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-21 Olav Bergersen     Søknad om vedlikehold
2016-05-30 EAA573     Akseptering til å avlegge avsluttende prøve for eget vedlikehold
2016-05-28 EAA573     Søknad om rettighet og prøve for eget vedlikehold - Olav Bergersen
2015-08-08 Olav Bergersen     Tilsynsrapport
2015-07-20 Olav Bergersen     Korrigert POH
2015-07-13 Olav Bergersen     Tilsynsrapport
2015-07-13 EAA573 Olav Bergersen     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-07-09 Olav Bergersen     Korrigert vedlikeholdsskjema
2015-07-06 EAA573     Søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2015-06-01 Olav Bergersen     Bergersen Olav - Special Permit to Fly - endring av flyplass for prøveflyging for LN-BER
2015-03-04 Olav Bergersen     Utstedelse av Særskilt flygetillatelse for prøveflyging
2015-03-03 Olav Bergersen     Endret størrelse på registreringsbokstever
2015-03-03 Olav Bergersen     Tilsynsrapport underskrevet
2015-03-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-16 Olav Bergersen     Registrering av luftfartøy
2015-02-11 Olav Bergersen     Bergersen Olav - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring No-5084, for prøveflyging av LN-BER
2015-02-10 Olav Bergersen     søknad om registreringsbevis
2015-02-09 Olav Bergersen     Luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2015-02-07 EAA573     Bergersen Olav - Søknad om særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-BER
2015-02-07 EAA573     Søknad om midlertidig luftdyktighetsbevis
2015-01-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2015-01-07 Olav Bergersen     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder
2015-01-06 Olav Bergersen     Transponderkode
2014-05-08 AeroCub Nordic AS     Reservere kjenningsbokstaver til Carbon Cub.
source: caa.no

More information: