LN-FWP

Vereinigte Flugtechnische Werke Fokker GmbH
FWP 149D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Vereinigte Flugtechnische Werke Fokker GmbH
Model: FWP 149D
MSN: 025
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ole Petter Syvertsen
Adress: Nordahl Griegs vei 21
1472 FJELLHAMAR
Norge
Phone: +47 90594314
Radio License. Number: 6025
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Ole Petter Syvertsen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-01-21
Aircraft Added
Ole Petter Syvertsen

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-13 Ole Petter Syvertsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-11-08 Ole Petter Syvertsen     vedlikeholdsrapport og søknad om luftdyktighetsbevis
2017-11-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-12 Ole Petter Syvertsen     14/03047-38 - Anmodning om 24-bits ICAO kode
2017-09-09 Ole Petter Syvertsen     Anmodning om 24-bits ICAO kode
2016-10-25 Ole Petter Syvertsen     LN FWP - Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-10-20 Aeromech AS     LN FWP - vedlikeholdsrapport - søknad Luftdyktighetsbevis
2015-12-02 Ole Petter Syvertsen     utstedelse av luftdyktighetsbevis
2015-11-26 Ole Petter Syvertsen     Vedlikeholdsrapport
2015-03-11 Ole Petter Syvertsen     utstedelse av nytt støybevis
2015-02-04 Ole Petter Syvertsen     utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-01-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-FWP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-26 Ole Petter Syvertsen     Utkvittert tilsynsrapport
2015-01-22 Ole Petter Syvertsen     Registrering av luftfartøy
2014-12-27 Ole Petter Syvertsen     Egenerklæring - dokumentasjon på ID
2014-12-16 Ole Petter Syvertsen     vedlikeholdsprogram
2014-12-10 Ole Petter Syvertsen     Revidert AMP med Appendix 2
2014-12-10 Ole Petter Syvertsen     Søknad om dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2014-12-10 Ole Petter Syvertsen     Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2014-12-09 Ole Petter Syvertsen     endring av størrelsen på registreringsbokstaver
2014-12-01 Luftfahrt-Bundesamt     uttalelse fra LBA om TC for Piaggio FW P.149D
2014-11-26 Ole Petter Syvertsen     Søknad om bruk av små registreringsbokstaver
2014-11-02 Ole Petter Syvertsen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-08-15 Ole Petter Syvertsen     Vedlikehold av Piaggio propeller
2014-06-10 Ole Petter Syvertsen     LN-FWP Reservasjon av registreringsmerke
2013-05-14 Marion Frerichs     kopi av TC 568 og TCDS fra LBA
source: caa.no

More information: