LN-TRO

Piper Aircraft, Inc.
PA-31

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-31
MSN: 31-8212018
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø
Adress: Breivika
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-11-07
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-04-13 CAM Lunds universitet     ARC
2014-11-14 Post- og teletilsynet     LN-TRO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-11 Universitetet i Tromsø     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av EASA Form 15a ARC for luftfartøy importert brukt fra Sverige
2014-11-07 Universitetet i Tromsø     Registrering av fartøy
2014-11-04 Trafikflyghögskolan     SE-ITS - aircraft bill of sale
2014-10-22 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Når blir luftfartøyet registrert i Norges Luftfartøyregister?
2014-10-09 Trafikflyghögskolan     SE-ITS - aircraft bill of sale
2014-10-03 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2014-10-03 Universitetet i Tromsø     ARC
2014-10-03 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Omregistrering av SE-ITS til ARC - COA - NC og CAA
2014-10-02 Hem Helge     Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-09-18 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     Beställning journaler
2014-09-17 Stein Erik Jakobsen     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder
2014-09-16 Stein Erik Jakobsen     Anmodning om ICAO 24 bits kode
2014-09-11 Universitetet i Tromsø     Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no