LN-TRN

Piper Aircraft, Inc.
PA-31

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-31
MSN: 31-8012035
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø
Adress: Breivika
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-29
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-08 Stefan Tångne     ARC ext 2
2017-01-05 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     ARC ext 1
2015-05-26 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     ARC
2014-11-06 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-01 University of Tromsø School of Aviation     Registrering av eierskifte
2014-09-01 Universitetet i Tromsø     Validering av Airworthiness review certificate (ARC) - (SE-ITD)
2014-08-29 Universitetet i Tromsø     Utstedelse av luftdyktighetsbevis (EASA Form 25) og miljøbevis (EASA Form 45)
2014-08-19 Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet     Retur av skjøte uten tinglysning
2014-08-15 Paul Holmen     Oversikt over utførte modifikasjoner
2014-08-15 Paul Holmen     kopi av støybevis EASA Form 45
2014-08-14 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     Registrering av luftfartøy - Bill og Sale
2014-08-14 University of Tromsø School of Aviation     LN-TRN (SE-ITD) - Bill of sale
2014-08-13 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     Beställning journaler
2014-08-12 Universitetet i Tromsø     Oversendelse av luftdyktighetsbevis og ARC
2014-08-11 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Omregistrering av SE-ITD til oversendelse av luftdyktighetsbevis og ARC for SE-ITD
2014-08-08 Universitetet i Tromsø     Søknad vedrørende SD-ITD
2014-08-07 Universitetet i Tromsø     Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-08-06 Patria Helocopters A/S     Tildeling av 24-bits ICAO til UTSA fly for programmering av ELT og transponder
2014-08-05 Patria Helocopters A/S     24-bits ICAO til UTSA fly
2014-06-02 Scandinavian Aircraft AS     Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2014-04-28 CAA Belgium     RE: SV: SV: VS: regarding OO-HTM
source: caa.no