LN-OOZ

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 P2+

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2+
MSN: 1170
Engines: 2
Weight: 2910
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftambulanse AS
Organization number: 930329797
Adress: Postboks 39
1441 DRØBAK
Norge
Fax: +47 64 90 44 51
Phone: +47 64 90 44 50
Radio License. Number: 5779
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Nordic Air Ambulance AS
Adress: Nitivej 6
2000 Fredriksberg
Danmark
Airbus Helicopters Deutschland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-07-31
Aircraft Added
Nordic Air Ambulance AS

Related Youtube videos

LN-OOZ data-toggle=

Lægehelikopter LN-OOZ letter fra p-plads på Ringstedvej ved Holbæk - 180816

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Weather Radar X band
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
TETRA (except public safety) 410-430 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     LN-OOZ- ARC
2016-10-24 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Rettet oppdatert vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OOW
2016-10-21 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighetsbevis og støybevis - CRS
2016-10-21 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis etter endring av type fra EC135P2+ til EC135P3
2016-10-20 Norsk Luftambulanse AS     nytt registreringsbevis som følge av endret typebetegnelse
2016-10-20 Norsk Luftambulanse AS     Re: SV: Luftdyktighetsbevis og støybevis
2016-10-18 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighetsbevis og støybevis
2016-10-18 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighetsbevis og støybevis
2016-10-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-10-06 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN- OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2016-10-06 Norsk Luftambulanse AS     Ad godkjenning av innleieavtale for LN OOV/OOW/OOZ
2016-10-05 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     søknad nye dokumenter ifm endret typebetegnelse
2016-10-05 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     søknad endret Operations specifications ifm endret typebetegnelse
2016-07-18 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     CAMO - Forlengelse av ARC
2015-07-01 Norsk Luftambulanse AS     issue of ARC 15b
2015-06-28 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     ARC
2014-10-29 Post- og teletilsynet     LN-OOZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-11 Norsk Luftambulanse     Original EASA Form 52
2014-09-11 Norsk Luftambulanse     Utstedelse av oppdatert støybevis form 45 med MTOM 2950 kg istedet for 2910 kg
2014-09-02 Post- og teletilsynet     LN-OOZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-28 Norsk Luftambulanse     Søknad om oppdatert støybevis form MTOM 2950 kg istedet for 2910 kg
2014-08-01 Nordic Air Ambulance AS     registrering av luftfartøy
2014-08-01 SG Finans AS     registrering av heftelse
2014-07-31 Norsk Luftambulanse     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-07-31 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2014-07-31 Norsk Luftambulanse     EC135 P2+, S/N 1170 - EASA Form 52 m.v.
2014-07-31 Østnes Market     effektueringsmelding
2014-07-21 Østnes AS     Bill of sale og bekreftelse på at maskinene ikke er registrert eller innehar heftelse
2014-07-21 Østnes Helicopters     Gjelder registrering
2014-07-04 Norsk Luftambulanse AS     VS: LN-OOV, LN-OOW og LN-ooZ - Søknad om innleie Norsk Luftambulanse AS
2014-07-04 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om registrering - retting av s/n Norsk Luftambulanse AS
2014-07-03 Norsk Luftambulanse AS     vedrørende registrering av luftfartøy
2014-07-03 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Søknad om godkjenning av innleieavtaler og for LN-OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2014-07-03 Norsk Luftambulanse AS     NLA - Søknad om innleie og flåteutvidelse LN-OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2014-07-01 SG Finans AS     Tinglysning av panterett
2014-07-01 Norsk Luftambulanse     Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis
2014-06-20 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til radioutstyr
2014-06-20 Post- og teletilsynet     LN-OOZ- kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-16 Norsk Luftambulanse     LDB
2014-06-04 Norsk Luftambulanse     Tildeling av ICAO-id 24bit aircraft adress - korrekte serienr.
2014-04-24 Norsk Luftambulanse     Declaration ragarding ownership of the company
2014-04-01 Nordic Air Ambulance AS     registrering av luftfartøy
2014-03-25 Norsk Luftambulanse AS     ICAO-id 24bit aircraft adress
source: caa.no