LN-BUC

Boeing Commercial Airplane Group
737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 26304
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: MSA V c/o Wilmington Trust Company
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-07-15
Deleted - Owner: International Lease Finance Corp.
1994-09-15
Added - Owner: International Lease Finance Corp.

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-05-04 Scandinavian Airlines System Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System søknad om noise certificate
2010-10-20 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Aircraft mortgage deeds
2010-10-19 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Aircraft mortgage deeds
2010-09-27 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen fullmakt - apostille
2010-09-09 Advokatfirma Bugge, Aretz-Hansen & Rasmussen estilling - engelske utskrifter - LN-BUC - LN-KKE - LN-KKB - LN-KKZ
2010-08-13 SAS Technical Service AB tstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-08-12 SAS Technical Service AB Signert ARC recommendation
2010-08-05 SAS Technical Service AB SAS Notification regarding upcoming application of ARC based on Recommendation
2010-06-15 Scandinavian Airlines System Godkjent forlengelse av innleie
2010-06-11 Mårtensson Karl-Erik Sjekklister - Leasing
2010-05-26 Scandinavian Airlines System Application lease extension
2009-09-24 Scandinavian Airlines System søknad om godkjenning av innleie
2009-09-08 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-03 SAS Scandinavian Airlines Norge AS ARC-15B & Findings report
2009-05-19 Scandinavian Airlines System søknad om godkjenning av innleie
2009-03-05 Statens Havarikommisjon for Transport Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse mellom Bergen og Værnes 02.03.2009 Boeing 737-500
2008-09-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS tstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-17 SAS Norge AS, Engineering & Planning tstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-08-04 SAS Scandinavian Airlines Norge AS records
2008-08-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-24 Samferdselsdepartementet Oppfølging og tilrådninger i rapport (SL10/2006) om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 Boing 737-500
2007-09-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS tilsynsrapport
2007-09-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Digital attachments
2007-07-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Vedlikeholdsrapport
2007-06-27 Samferdselsdepartementet Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL 10/2006) om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 Boing 737-500
2007-06-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Godkjenning av innleie
2006-09-18 SAS Braathens AS rapport om kollisjon med fugler (bird strike) 01.09.2006 med B-737-500
2006-09-08 SASBraathens AS utkvittert tilsynsrapport
2006-08-25 SASBraathens AS fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.09.2007
2006-08-02 SAS Braathens AS søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-02 SAS Braathens AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-01 SASBraathens AS Rapport om kollisjon med fugler
2006-05-18 Samferdselsdepartementet Oppfølging og tilrådninger i rapport (SL10/2006) om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn gardermoen 22.10.2003 Boing 737-500
2006-02-22 Statens Havarikommisjon for Transport uftfartshendelse på Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 - Utkast til rapport
source: caa.no