LN-OXF

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4105
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Organization number: 835232972
Adress: Førde Lufthavn Bringeland
6977 BYGSTAD
Norge
Fax: +47 57 71 81 01
Phone: 57 71 81 00/952 32 585
Radio License. Number: 5720
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2014-03-03
Aircraft Added
Airlift Helicopter AS

Installed radio equipment

Radio Altimeter 4200-4400 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-08 Airlift AS     ARC
2016-12-22 Airlift AS     registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Roar Cordes Nilsson     Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-07-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-27 Airlift AS     ARC
2015-11-19 Airlift AS     Informasjon om TBO utvidelse
2015-06-18 Airlift AS     Validering ARC
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS     Registrering av heftelser
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS     Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av pant
2014-09-08 Airlift AS     Utvidelse av TBO for HMU i Arriel 2B1 motor SN: 23146
2014-06-20 Airlift AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OXF20140620a
2014-06-20 Airlift AS     Ukomplett søknad om ARC etter recommendation
2014-06-20 Airlift AS     Søknad om ARC etter recommendation - bestilling ARC: LN-OXF
2014-06-18 Airlift AS     recommendation
2014-06-06 Post- og teletilsynet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-25 Airlift AS     vedtak om godkjenning av flåteutvidelse
2014-03-31 Airlift AS     Forsinket saksbehandling
2014-03-11 Airlift AS     søknad validering av ARC/ import
2014-03-06 Post- og teletilsynet     LN-OXF- kopi av midlertidig tillatelse
2014-03-05 Airlift AS     Airlift - søknader innleie- utvidelse av flåten - LN-OXG
2014-03-04 Airlift Helicopter AS     registrering av luftfartøy
2014-03-04 SpareBank 1 SR-Bank ASA     registrering av pantobligasjon
2013-10-11 Airlift AS     Airlift AS - Godkjenning av MP AS350B3 Iss 15 Revisjon 0 - LN-OXF og -OXG lagt til
2013-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     pantedokument
2013-09-23 Helicopter Transportation Group AS     egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-09-23 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-09-23 Airlift AS     Registrering av luftfartøy
2013-09-20 Helicopter Transportation Group AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-09-18 Gunnar Svein Nordahl     LN-OXF og LN-OXG-reservasjon av kjennetegn
2013-09-18 Airlift AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: