LN-OXG

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4479
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skogstad Corporate AS
Adress: Postboks 10
2643 SKÅBU

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-08-08
Aircraft Deleted
Skogstad Corporate AS
2014-02-28
Aircraft Added
Skogstad Corporate AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-12 Airlift AS     bekreftelse på mottatt og makulert registreringsbevis
2017-09-12 Airlift AS     bekreftelse på mottatt og makulert Certificate of Airworthiness
2017-09-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-08-28 Airlift AS     retur av registreringsbevis
2017-08-28 Airlift AS     retur av Certificate of Airworthiness
2017-08-10 Airlift AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OXG
2017-08-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av luftfartøy
2017-08-08 Advokatfirma Mageli     effektuering SV: Sletting av LN-OXG (msn 4479)
2017-08-08 Swiss Aircraft Register     Cerificate of deletion - oversendelse sveitsisk register
2017-08-02 Sparebanken Vest     sletting av pantedokument
2017-07-31 Advokatfirmaet Mageli ANS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2017-07-28 Sparebanken Vest     Pantedokument i luftfartøy
2017-06-14 Airlift AS     ARC
2016-08-16 Airlift AS     2nd extension ARC
2016-07-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-06 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2016/05) om luftfartsulykke ved Brydalsfossen Masfjorden kommune i Hordaland, 07.12.2015 med Airbus Helicopters AS 350 B3
2016-01-19 Airlift AS     MGB Oil Pump
2015-08-18 Airlift AS     1st time extension report ARC
2014-08-21 Airlift AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OXG20140821a
2014-08-21 Post- og teletilsynet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-20 Airlift AS     Recommendation for ARC
2014-08-20 Airlift AS     rapport
2014-08-06 Airlift AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter importert fra EASA medlem Sverige
2014-08-05 Airlift AS     Søknad form 25/45
2014-08-05 Post- og teletilsynet     LN-OXG- kopi av midlertidig tillatelse
2014-08-05 Airlift AS     Airlift AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OXG
2014-07-28 Airlift AS     Airlift - søknader innleie/utvidelse av flåten fullmakt fra eier
2014-07-24 Airlift AS     Airlift - søknader innleie / utvidelse av flåten LN-OXG
2014-07-24 Leif Olstad     Airlift - nytt forsikringsbevis for LN-OXG
2014-03-05 Airlift AS     Airlift - søknader innleie- utvidelse av flåten - LN-OXG
2014-03-04 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av pantedokument
2014-03-04 Airlift AS     reegistrering av luftfartøy
2013-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     pantedokument
2013-09-23 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-09-23 Airlift AS     Registrering av luftfartøy
2013-09-18 Gunnar Svein Nordahl     LN-OXF og LN-OXG-reservasjon av kjennetegn
2013-09-18 Airlift AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder
2013-09-16 Skogstad Corporate     Egenerklæring som eier av luftfartøy
source: caa.no

More information: