LN-OVE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7605
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 4969
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Deutsche Leasing Sverige AB
Adress: Kungsgatan 24
SE-111 35 Stockholm
Sverige
Operator: Fonnafly AS
Sandsvegen 134, Næringsparken
4230 SAND
Tlf. 8800 1313/ Fax 4888 0231

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-18
Owner changed
Deutsche Leasing Sverige AB
2013-06-11
Aircraft Added
Scandinavian Helicopter Group AB

Installed radio equipment

VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-14 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OVE20170314a
2017-03-06 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report No. 04-2017
2016-06-27 Aziz Miled     16/08078-1 - Norges Luftfartøyregister NLR - Registrerte fartøyer - Knowing date of new owner - LN-OYO
2016-06-23 Airbus Helicopters     Norges Luftfartøyregister NLR - Registrerte fartøyer - Knowing date of new owner - LN-OYO
2016-03-14 Fonnafly AS     Innsendelse av ARC 2nd. Extension for AS 350B3 SN 7605
2015-03-18 Arntzen de Besche Advokatfirma     Registrering av eierskifter
2015-03-18 Fonnafly AS     oversendelse av registreringsbevis
2015-03-17 Fonnafly AS     ARC SN 7605 1St. Extension
2015-03-17 Arntzen de Besche Advokatfirma     avvent registrering av eierskifte
2015-03-17 Atle Stensrud     effektueringsmelding
2014-03-19 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OVE20140319a
2014-01-22 Roald Askheim     Oversendelse av ARR
2013-10-10 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2013-09-26 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-07-01 Fonnafly AS     LN-OVE- vedtak om godkjenning av innleieavtale - flåteutvidelse
2013-06-28 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2013-06-18 Fonnafly AS     Validering av ARC JOP20130425a for brukt luftfartøy fra EASA medlem Sverige
2013-06-18 Fonnafly AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter importert fra EASA medlem Sverige
2013-06-14 Fonnafly AS     Søknad om tildeling av ICAO 24 Bit Kode for ELT / Mode S
2013-06-14 Fonnafly AS     Tildeling av ICAO 24 Bit Kode for ELT
2013-06-14 Fonnafly AS     Søknad om luftdyktighetsbevis for Eurocopter AS 350B3 SN 7605
2013-06-14 Fonnafly AS     Innsendelse av ARC for validering
2013-06-13 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Innfasing av nye helikopter - LN-OBE og LN-OEN
2013-06-11 Scandinavian Helicopter Group AB     Declaration regarding ownerchip of an aircraft
2013-05-21 Scandinavian Helicopter Group AB     Declaration regarding ownerchip of an aircraft
2012-07-17 B3 Invest AS     Revservasjon av registreringsmerke
source: caa.no