LN-OPB

Airbus Helicopters
AS350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350 B3
MSN: 7624
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helt Propell AS
Adress: Tårnveien 14
1430 ÅS
Operator: Nor Aviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-10-17
Aircraft Deleted
Helt Propell AS
2016-12-15
Aircraft Deleted
Helt Propell AS
2013-04-25
Aircraft Added
Helt Propell AS

More aircraft operated by Nor Aviation AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-24 NLR     LN-OPB og EMPIC
2017-03-24 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Rettet OM Part B revisjon 19 - flåteendring LN-OPB LN-OPC og LN-OPI
2017-03-08 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - OM revisjon 19 - flåteendring LN-OPB, LN-OPC og LN-OPI
2016-12-27 Transportstyrelsen     De-registration
2016-12-13 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - AOC - utfasing av LN-OPB
2016-12-13 Nor Aviation AS     Tillatelse til ferging av LN-OPB til Stockholm med ekstern pilot
2016-12-12 SG Finans AS     Panterett i luftfartøy - firmaattest
2016-12-12 Nor Aviation AS     Søknad om særskilt tillatelse - autorisasjon av ferging av LN-OPB
2016-04-07 Nor Aviation AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OPB20160407a
2016-04-06 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS - Gjennomføring av Airwirthiness review - oppklaring - LN-OPB
2016-03-17 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report No. 06-2016
2015-04-08 Nor Aviation AS     ARC Extension
2014-05-08 Nor Aviation AS     For den kommende Auditen av NoA 3-4 Juni
2014-05-06 Nor Aviation AS     Audit av NoA i Juni
2014-04-08 Nor Aviation AS     ARC extension 1st
2014-04-08 Nor Aviation AS     ARC ext 1st
2013-06-21 Helitrans AS     recommendation
2013-05-23 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-30 Nor Aviation AS     Utstedelse av CoA og miljøbevis
2013-04-30 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OPB samt oppdatert Operations Specifications rev. 9 med endret pkt.C) til ICAO EUR
2013-04-30 Nor Aviation AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-04-29 NorAviation AS     NorAviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OPB samt endring av Operations Specifications C) Area of Operations til ICAO EUR
2013-04-26 Kjell A Østnes AS     Registrering av fartøy
2013-04-26 SG Equipment Finance     registrering av panterett
2013-04-26 Nor Aviation AS     Søknad om CoA - ARC og miljøbevis
2013-04-26 Nor Aviation AS     Type Certificate Data Sheet
2013-04-25 Frode Østnes     effektueringsmelding
2013-04-17 Kjell A Østnes AS     Registrering av fartøy
2013-04-17 SG Equipment Finance     tinglysing av panterett
2013-04-15 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2013-04-04 NorAviation     NorAviation - søknad om flåteutvidelse - LN-OPB
2012-11-01 Nor Aviation AS     Tildeling av 24 Bit Kode for ELT / Mode-S
2012-10-25 Nor Aviation AS     Søknad om tildeling av 24 bit kode for ELT - Mode S
2012-06-29 Innovasjon Norge     Registrering panteobligasjon
2012-06-26 Innovasjon Norge     Registering av pant i luftfartøy
2012-01-17 Ole Petter Berger     reservasjon av reg.merke
source: caa.no

More information: