LN-ADC

DeHavilland Aircraft Co. LTD
DH 82A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: DeHavilland Aircraft Co. LTD
Model: DH 82A
MSN: 3318
Weight: 828
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Marius Håkensen
Adress: Trondheimsveien 110
2020 SKEDSMOKORSET
Norge
Radio License. Number: 5930
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Håkensen Marius
Adress: Trondheimsveien 110
2020 SKEDSMOKORSET

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-12-01
Adress
Håkensen Marius
2013-04-29
Aircraft Added
Håkensen Marius

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-17 Marius Håkensen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-07-13 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2017-06-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-10 Marius Håkensen     Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-07-29 Marius Håkensen     VR
2015-07-03 Marius Håkensen     Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-30 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport
2014-06-05 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport
2014-03-26 Scandinavian Airlines System     AD Tiger Moth
2013-08-13 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-07-09 Marius Håkonsen     Permit To Fly
2013-06-07 Fred Pettersen     Documents
2013-06-03 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2013-05-21 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2013-05-07 Hovet & Co AS     tildeling av 24-bit ICAO-kode
2013-05-07 Hovet & Co AS     vedrørende søknad om 24-bit ICAO-kode
2013-05-02 Hovet & Co AS     søknad om 24-bit ICAO-kode
2013-04-29 Marius Håkensen     Registrering av luftfartøy
2013-04-10 Marius Håkensen     Registrering av luftfartøy
2012-09-26 SAS     Reservasjon av registreringsboksatver
source: caa.no

More information: