LN-BRS

Boeing Commercial Airplane Group
737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 24649
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NBB-Sphere Lease Partnership
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-12-23
Deleted - Owner: NBB-Sphere Lease Partnership

Old public records

Date: Adressee: Document:
2009-12-23 Halfdan Lowzow effektueringsmelding
2009-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS Anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister
2009-11-16 Advokatfirmaet Haavind AS attestert registerutskrift
2009-10-15 Scandinavian Airlines System Ustedelse av Permit to Fly for test/aksept flyginger etter vedlikehold på Shannon, Irland
2009-10-15 SAS E: LN-BRS - Utkast til EASA Form 18b - Conditions for a Permit to Fly - Approval Form
2009-10-14 Scandinavian Airlines System Application of Permit to Fly
2009-09-28 Scandinavian Airlines System innleie av luftfartøy
2009-09-08 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-27 Scandinavian Airlines System øknad om innleiegodkjennelse
2009-08-27 Scandinavian Airlines System øknad om innleiegodkjennelse for SAS - Del 2 med flere vedlegg
2009-08-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Godkjent innleie
2009-08-11 SAS øknad om ny forlengelse av innleiegodkjennels
2009-08-06 NBB-Sphere Lease Partnership e. expiry of lease agreement
2009-06-29 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Forlenget innleiegodkjenning
2009-06-16 SAS Scandinavian Airlines Norge AS lettet heftelse
2009-06-04 SAS Scandinavian Airlines Norge AS slettelse av frivillig heftelse
2009-06-04 SAS Scandinavian Airlines Norge AS slettelse av frivillig heftelse
2009-06-03 SAS Scandinavian Airlines Norway AS øknad om forlenget innleieperiode
2009-05-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS corrective / preventive action for Airworthiness Review
2009-05-12 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om forlenget innleieperiode
2009-05-12 SAS Scandinavian Airlines Norway AS innleie av luftfartøy
2009-04-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om forlenget innleieperiode
2009-02-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS ARC 15b & Findings report
2008-02-22 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-14 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS vedlikeholdsrapport
2007-08-29 Scandinavian Airlines System tilsynsrapport 29.08.2007
2007-08-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS korrigert utløpsdato i innleiegodkjennelse
2007-07-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS , Tilsynsrapport 11.07.2007
2007-06-07 SAS Scandinavian Airlines Norge AS feil utløpsdato i eksisterende innleiegodkjennelse - anmodning om retting
2007-01-25 SAS Braathens AS øknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-25 SAS Braathens AS Tilsynsrapport
2006-09-01 Statens Havarikommisjon for Transport tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse - Stavanger lufthavn - 28.08.2006 - CNO4612 - B737-500
2006-08-28 Statens Havarikommisjon for Transport ufttrafikkhendelse - Stavanger lufthavn - 28.08.2006
2006-03-03 SAS Braathens AS etur av gammelt registreringsbevis
2006-02-10 SASBraathens AS fornyelse av luftdykgiehtsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-01-17 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS slettelse av heftelse samt registrering av eierskifte
2006-01-06 SAS Braathens AS øknad om nytt luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
2006-01-05 Haavind/Vestlie epost til søker om mangel ved søknad
2006-01-02 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS slettelse av panterett
2005-12-23 SAS Braathens AS søknad om godkjenning av innleieavtaler
2005-12-23 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS oversendelse av Bill of Sale samt gebyr
2005-12-06 Wikborg, Rein & Co Adv søknad om godkjennelse av fortsatt innleie - eierskifte - Oversendelse av signerte avtaler
source: caa.no

More information (external links):