LN-STF

Bombardier Aerospace Inc
CF-104D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc
Model: CF-104D
MSN: 104637
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Starfighterens venner
Organization number: 985321159
Adress: Hellmyrbruddet 37
8011 BODØ
Norge
Phone: +47 +4792635836
Radio License. Number: 5704
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Starfighterens venner
Adress: Hellmyrbruddet 37
8011 BODØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-02-11
Aircraft Added
Starfighterens venner

Related Youtube videos

LN-STF data-toggle=

Starfighter LN-STF Bodø 2016

LN-STF data-toggle=

2017 Bodø Starfighter 637 LN STF 18 nov

LN-STF data-toggle=

Starfighter LN-STF(CF-104D,104637)18.03.2013

LN-STF data-toggle=

LN-STF CF-104 637 Demo Bodoe

LN-STF data-toggle=

Taxi demo LN-STF 09.august 2013

LN-STF data-toggle=

Taxi in Bodø 23.Oct.17

LN-STF data-toggle=

F 104 ground show 09082013

LN-STF data-toggle=

AB testing

LN-STF data-toggle=

Oppstart 16 6 14

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-02 Starfighterens venner     13/03390-172 - revisjon og status
2017-11-01 Starfighterens venner     revisjon og status
2017-10-10 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Godkjenning av søknad om Special Permit To Fly på LN-STF
2017-09-12 Starfighterens venner     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-09-12 Kåre Pedersen     Vedlikeholdsrapport
2017-09-12 Kåre Pedersen     Vedlegg - vedlikeholdsrapport
2017-08-21 Kåre B. Pedersen     Rapport etter testflyging av Starfighter
2017-08-20 Eskil Amdal     Rapport etter testflyging av Starfighter
2017-08-20 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Søknad om Special Permit på LN-STF
2017-06-06 Starfighterens venner     Revidert utgave av Særskilt flygetillatelse
2017-06-06 Starfighterens venner     Starfighterens Venner - Vedtak om godkjennelse av VHB rev 8
2017-05-31 Starfighterens venner     Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2017-05-29 Starfighterens venner     Vedlikeholdsrapport 637, 2017
2017-05-12 Starfighterens venner     Audit reference 0002-1938
2017-05-12 Starfighterens venner     VHB rev 8 i pdf
2017-05-08 Starfighterens venner     Agendapunkter møte starf.venner 12.05.17
2017-04-24 Starfighterens venner     Revisjon 8 til VHB
2017-03-27 Starfighterens venner     tilbakemelding etter virksomhetstilsyn
2017-03-13 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Rapport 0002-1938 etter virksomhetstilsyn
2017-03-13 Starfighterens venner     J-79 training Guide
2017-02-23 Starfighterens venner     Verkstedhåndbok for Starfighter rev. 7
2017-02-21 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Godkjenning av VHB rev. 7
2017-02-20 Starfighterens venner     Vedlegg til Rev 7 til VHB
2016-10-24 Starfighterens venner     Rev 7 VHB
2016-10-10 Starfighterens venner     Bilder av fueltank
2016-10-06 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Forlenget godkjenning som prøveflyger LN-STF
2016-09-28 Starfighterens venner     Notater fra samtale - Prøveflyging LN-STF
2016-09-28 Starfighterens venner     tilsynsrapport
2016-09-28 Starfighterens venner     Bjørn Ivar Lia - Tillatelse til attestasjon for utført vedlikehold
2016-09-28 Starfighterens venner     Starfighterens Venner - Godkjennelse av Vedlikeholdshåndbok
2016-09-28 Starfighterens venner     Utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2016-09-28 Starfighterens venner     forsikring
2016-09-28 Starfighterens venner     forsikring II
2016-09-28 Starfighterens venner     Søknad om Særskilt flygetillatelse
2016-09-27 Starfighterens venner     Div dokumenter
2016-09-27 Starfighterens venner     Self life limit oversikt
2016-09-27 Starfighterens venner     J79 report fra S&S Turbine Services LTD
2016-09-26 Starfighterens venner     innvilget godkjenning av egenutviklede modifikasjoner
2016-09-26 Starfighterens venner     Bilder av slanger fuel aux-tank
2016-09-26 Starfighterens venner     Rev 6 VHN
2016-09-25 Starfighterens venner     Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-25 Starfighterens venner     status
2016-09-23 Starfighterens venner     VHB rev.6
2016-09-22 Starfighterens venner     Tilsynsrapport
2016-09-22 Starfighterens venner     CV Bjørn I Lia
2016-09-21 Starfighterens venner     EMC sjekk
2016-09-21 Starfighterens venner     tilsynsrapport
2016-09-20 Kåre Birger Pedersen     Tilsynsrapport etter inspeksjon 31.08.2016
2016-09-20 Eskil Amdal     Sjekklister for LN-STF
2016-09-20 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Søknad om å operere over FL195 under VFR forhold - LN-STF
2016-09-13 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Godkjenning som prøveflyger LN-STF
2016-09-07 Kåre Pedersen     Rapport Starfighter MLG Leg
2016-09-03 Kåre Birger Pedersen     Brudd i understellslegg til Starfighter CF-1040D
2016-09-01 Starfighterens venner     Tillatelse til å fravike 250 knop begrensning under FL100
2016-08-31 Kåre Pedersen     Veiedokument for 637
2016-08-29 Kåre Pedersen     Oversikt over slanger i 637
2016-08-29 Kåre Pedersen     Tiltak etter 10 mai liste
2016-08-29 Kåre Pedersen     WD for MB seat adj
2016-08-26 Kåre Birger Pedersen     Status oversikt og varsel om inspeksjon
2016-08-17 Kåre Birger Pedersen     WD og EMC test for 637
2016-08-17 Starfighterens venner     Engine manual
2016-08-15 Starfighterens venner     Understellslegg
2016-08-11 Starfighterens venner     skade på venstre understellslegg
2016-06-11 Kaare Birger Pedersen     637 modifikasjoner
2016-06-06 Starfighterens venner     Vedlagt MIP og Generic checklist
2016-06-02 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Godkjenning som prøveflyger av LN-STF
2016-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-23 Starfighterens venner     Audit rapport
2016-05-23 Starfighterens venner     Dispensasjon fra krav til lett tilgjengelig medisinsk utstyr
2016-05-18 Starfighterens venner     Dispensasjon fra krav til hastighetsbegrensning under FL100
2016-05-18 Starfighterens venner     Søknad om dispensasjon fra lett tilgjengelig medisinsk utstyr - LN-STF
2016-05-15 Starfighterens venner     Taxi-rapport
2016-05-14 Starfighterens venner     Søknad om dispensasjon fra hastighetsbegrensning under FL100
2016-05-13 Eskil Amdal     10/02737 - Oppdatering av erfaring for særskilt tillatelse, LN-STF
2016-05-12 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Dispensasjon fra håndholdt brannslukker for LN-STF
2016-05-11 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Dispensasjon fra krav til drivstoffreserve for LN-STF
2016-05-11 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT for LN-STF
2016-05-10 Kåre Birger Pedersen     modifikasjoner - ytterligere dokumentasjon
2016-05-09 Starfighterens venner     Revisjon 5 VHB
2016-02-05 Starfighterens venner     kvalitetssjef
2016-02-02 Starfighterens venner     kvalitetssjef
2016-02-01 Starfighterens venner     kvalitetssjef
2016-01-14 Starfighterens venner     Canadisk supplement til SRM for CF-104
2016-01-11 Starfighterens venner     Canadisk supplement til SRM for CF-104
2015-12-04 Eskil Amdal     SV: Status sak - operative forhold
2015-09-18 Starfighterens venner     Revidert utgave av AIR 230
2015-09-02 Starfighterens venner     MFC instilling
2015-09-02 Starfighterens venner     Starfighterens venner - Tilbakemelding på diverse teknisk og innkalling til Work Shop 3
2015-09-02 Starfighterens venner     Møtedato og tid
2015-08-31 Starfighterens venner     VHB
2015-08-31 Starfighterens venner     Starfighterens venner - VHB
2015-08-26 Starfighterens venner     13/03390-85 - Svar vedrørende bruk amerikansk registrert luftfartøy i Norge
2015-08-26 Starfighterens venner     SV: 13/03390-85 - N104CJ
2015-08-25 Starfighterens venner     motorrapport
2015-08-25 Starfighterens venner     N104CJ
2015-08-17 Starfighterens venner     møtedato
2015-08-17 Starfighterens venner     møtedato
2015-07-28 Starfighterens venner     spec på antenne
2015-07-01 Starfighterens venner     13/03390-80 - vedrørende dokumentasjon
2015-06-29 Starfighterens venner     vedrørende dokumentasjon
2015-06-01 Kåre Birger Pedersen     Bilder til designrapporter
2015-06-01 Starfighterens venner     Index for engineering order
2015-06-01 Kåre Birger Pedersen     Designrapporter for modifikasjoner
2015-06-01 Starfighterens venner     info LN-STF
2015-05-12 Eskil Amdal     Status sak - operative forhold
2015-05-11 Starfighterens venner     VHB revisjon 4
2015-04-19 Starfighterens venner     Kommentar til møtet
2015-04-16 Starfighterens venner     Kommentar til møtet avholdt 08.04.2015
2015-04-13 Starfighterens venner     trekker klagen angående vedlikeholdsklasse
2015-04-09 Starfighterens venner     Kommentar til møtet avholdt 8.4.2015
2015-03-16 Kåre Birger Pedersen     Revidert exel dokument og begrunnelse for inspeksjoner
2015-03-12 Starfighterens venner     Kvalitetssjef
2015-03-12 Starfighterens venner     Kvalitetssjef
2015-03-11 Kåre Birger Pedersen     Teknisk virksomhet rundt Starfighter LN-STF
2015-03-11 Starfighterens venner     Rev. 3 VHB
2015-02-17 Starfighterens venner     Work shop 2
2015-02-17 Kåre Birger Pedersen Starfighterens venner     Work shop 2 - LN-STF
2015-02-13 Kåre Birger Pedersen     Forslag til MIP
2015-02-12 Kåre Birger Pedersen     Forslag til MIP
2015-02-11 Starfighterens venner     Forslag til MIP
2015-02-10 Starfighterens venner     Om fastsetting av vedlikeholdsklasse for luftfartøy som benyttes ikke-kommersielt Deres referanse 15/00438-3
2015-02-09 Starfighterens venner     Om fastsetting av vedlikeholdsklasse for luftfartøy som benyttes ikke-kommersielt
2015-02-02 Starfighterens venner     Svar på mottatt e-post vedrørende planlagt testflygning
2015-01-21 Starfighterens venner     Vedrørende testflyging
2015-01-15 Starfighterens venner     Bytte av fuel slange
2014-12-03 Starfighterens venner     Klage på vedtak
2014-11-21 Starfighterens venner     fuel slange
2014-11-20 Starfighterens venner     Starfighterens venner - LN-STF
2014-11-20 Starfighterens venner     Klage på vedtak
2014-11-17 Starfighterens venner     fuel slange
2014-11-17 Starfighterens venner     forslag til vedlikeholdsordning
2014-11-07 Starfighterens venner     Vedlikeholdsklasse
2014-11-07 Starfighterens venner     Avslag på søknad om vedlikeholdsklasse III
2014-11-06 Starfighterens venner     Vedlikeholdsklasse
2014-11-03 Starfighterens venner     Vedlikeholdsklasse
2014-10-30 Starfighterens venner     Vedlikeholdsklasse I
2014-10-30 Starfighterens venner     Arbeidsmøte mellom LT og Starfighterens venner
2014-10-02 Starfighterens venner     søknad om vedlikeholdsklasse III
2014-09-29 Starfighterens venner     vedlikeholdsklasse CF-104D
2014-09-29 Starfighterens venner     vedlikeholdsklasse CF-104D
2014-08-05 Starfighterens Venner     utsettelse på klagefristen
2014-08-01 Starfighterens venner     søknad om utsettelse på klagefristen
2014-07-24 Starfighterens Venner     vedtak om avslag på flytekniske søknader
2014-06-25 Starfighterens venner     Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT.
2014-06-25 Starfighterens venner     Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder om aktuelt
2014-06-19 Starfighterens venner     søknad om godkjenning av egenutviklede modifikasjoner
2014-06-19 Starfighterens venner     søknad om godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon for CF-104D og Søknad om godkjenning av teknisk program for LN-STF, CF-104D
2014-06-16 Starfighterens venner     Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2014-06-09 Helge Andreassen     vedlegg til tidligere mail
2014-06-05 Starfighterens venner     Fuel slange
2014-06-05 Helge Andreassen     søknad om godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon for CF-104D og Søknad om godkjenning av teknisk program for LN-STF, CF-104D
2014-06-04 Starfighterens venner     søknad om godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon for CF-104D 104637 SN 104637
2014-05-26 Starfighterens venner     tekniske undersøkelser og arbeid utført på luftfartøy CF-104D 104637 knyttet til aldring
2014-05-19 Starfighterens venner     Fuelslange og RAT
2014-05-16 Starfighterens venner     Starfighter prosjektet
2014-05-16 Starfighterens venner     Starfighter prosjektet
2014-05-14 Starfighterens venner     Tilbakemelding på innsendt dokumentasjon
2014-05-12 Starfighterens venner     oppdatert søknad om godkjenning av teknisk program
2014-04-03 Helge     Motorkjøringer
2013-11-28 Starfighterens venner     VHB revisjon 2
2013-10-28 Starfighterens venner     test av RAT
2013-10-21 Starfighterens venner     jenomgang vedlikeholdsbok Rev 1 (av 10.09.2013)
2013-10-07 Starfighterens venner     vedlikeholdsbok - kap.5 p.5.3
2013-10-07 Starfighterens venner     Søknad om godkjenning av teknisk program for LN-STF, CF-104D s/n 104637
2013-10-06 Starfighterens venner     Vedlikeholdsbok - revisjon 1
2013-09-20 Kåre Birger Pedersen     Vedlikeholdsbok kommentarer
2013-09-09 Kåre Birger Pedersen     Vedlikeholdsbok for Starfighter
2013-08-20 Aviator     Testplan LN-STF
2013-08-12 Starfighterens Venner     Bilde av registreringsbokstavene
2013-08-08 Helge Andreassen     Mindre registringsbokstaver
2013-07-30 Starfighterens venner     Vedrørende Plassering av Reg. bokstaver
2013-06-21 Starfighterens venner     Ber om mere informasjon vedrørende Søknad plassering av registreringsmerker
2013-06-17 Starfighterens venner     Søknad om godkjenning av prøveflygningsprogram
2013-06-12 Starfighterens venner     Søknad om plassering av registreringsmerker
2013-02-11 Starfighterens venner     registrering av luftfartøy
2011-11-02 Starfighterens Venner     reservasjon av registreringsmerke
2011-11-01 Starfighterens venner     LN-F104 - CF-104D s/n 104637 - søknad om reservasjon av registreringskjennetegn
source: caa.no

More information: