LN-OED

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920182
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Operator: Norsk Helikopterservice AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-02
Owner changed
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2015-02-01
Adress
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2013-02-22
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

More aircraft owned by Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-31 NORD Helikopter AS     Extension of ARC
2015-07-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OED- kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-06-25 Norsk Helikopterservice AS     retur av EASA Form 25 og EASA Form 45
2015-06-25 Norsk Helikopterservice AS     retur av registreringsbevis
2015-06-18 Norsk Helikopterservice AS     Skade på halerotorblad Sikorsky S-92A, S/N 920182, NHS OCC321 - endelig rapport
2015-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av pant
2015-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av luftfartøy
2015-06-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektueringsmelding THOMMESSEN-LIVE.FID279404
2015-06-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektueringsmelding THOMMESSEN-LIVE.FID279404
2015-06-02 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OED
2015-06-02 CAA UK     Certificate of Deletion LN-OED
2015-06-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2015-06-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     slettelse
2015-05-19 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - Flåtereduksjon - LN-OED
2015-04-17 Norsk Helikopterservice AS     Skade på halerotorblad
2015-03-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Påtegning av pantedokument
2015-03-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OEC LN-OED og effektueringsmelding
2015-02-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Allonge til pantedokumenter
2015-02-11 Norsk Helikopterservice AS     Airworthiness Review Extension SIKORSKY S-92A, S/N 920182,- Extension 2
2015-02-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     Fullmakter
2014-02-20 Norsk Helikopterservice AS     ARC kopi
2013-09-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Vedtak om godkjenning av søknad om endring av innleieavtale
2013-09-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Anmodning om vedtak om godkjenning av endring av innleieavtaler [THOMMESSEN-LIVE.FID279404]
2013-09-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelse og Idera - samt ny registrering av heftelse og Idera
2013-09-11 Thommessen     effektueringsmelding
2013-09-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Vedtak om godkjenning av søknad om endring av innleieavtale
2013-09-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Vedtak om godkjenning av søknad om endring av innleieavtale
2013-09-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale og søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår [THOMMESSEN-LIVE.FID279404]
2013-08-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     pantedokument og IDERA
2013-06-10 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OED og søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-04-19 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-15 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-03-15 Advokatfirmaet Thommessen     instruks om å registrere pantedokumenter
2013-03-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OEC og registerutskrift
2013-03-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelse
2013-03-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OEC og registerutskrift
2013-03-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Pantedokument
2013-03-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av IDERA
2013-03-04 Norsk Helikopterservice AS     sletting av heftelse
2013-02-27 Norsk Helikopterservice AS     Oversendelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2013-02-26 Norsk Helikopterservice AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2013-02-25 Norsk Helikopterservice AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-02-22 Norsk Helikopterservice AS     request to Deregister lease agreement
2013-02-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-02-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av luftfartøy og heftelse
2013-02-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     oversendelse av registreringsbevis
2013-02-19 Norsk Helikopterservice AS     orginalt Export Certificate og Airworthiness
2013-02-18 Norsk Helikopterservice AS     Export Certificate of Airworthiness No E437494 for Sikorsky S-92A - S/N 920182
2013-02-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920182
2013-02-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920182 - e-post 2 av 3
2013-02-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - MSN 920182 - e-post 2 av 3
2013-02-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Innleieperiode til 28.09.2019 -innleieavtaler - MSN 920182
2013-02-16 Norsk Helikopterservice AS     Airworthiness Compliance Sikorsky S-92A S/N 920182
2013-02-16 Norsk Helikopterservice AS     Sikorsky S-92A - S/N 920182 - Modifikasjonsstatus
2013-02-15 Norsk Helikopterservice AS     Rotorcraft Flight Manual Sikorsky S-92A S/N 920182
2013-02-15 Norsk Helikopterservice AS     Weight & Balance Sikorsky S-92A S/N 920182
2013-02-13 Norsk Helikopterservice AS     Forsikringsbevis
2013-01-23 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-01-23 Norsk Helikopterservice AS     Søknad om luftdyktighetsbevis støybevis og ARC for Sikorsky S-92A S/N 920182
2013-01-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av luftfartøy - Power of attorney - Apostille
2013-01-08 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetesvilkåret [WIERSHOLM-MATTERS.FID433710]
2012-12-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-12-20 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetesvilkåret [WIERSHOLM-MATTERS.FID433710]
2012-08-28 Norsk Helikopterservice AS     Tildeling av ICAO Aircraft 24-bit adresse for programmering av ELT, transponder etc.
2012-08-27 Norsk Helikopterservice AS     Søknad om ICAO Aircraft 24-bit adresse for Sikorsky S-92A
source: caa.no