LN-MPS

Reims Aviation SA
FR172J

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: FR172J
MSN: FR17200373
Engines: 1
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Per Edvard Johnsen
Adress: Nedre Mollisjok
9730 KARASJOK
Norge
Radio License. Number: 4839
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Johnsen Per Edvard
Adress: Mollisjok
9730 KARASJOK

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-02-11
Aircraft Added
Johnsen Per Edvard

Installed radio equipment

Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-11 Lasse Andersen     ARC
2016-08-03 Joen Service Oy     Airworthiness review certificate
2015-08-31 Sofia Pettersson     korrigert AMP
2015-08-31 Sofia Pettersson     AMP godkjent
2015-08-01 Sofia Pettersson     ARC
2015-07-18 Sofia Pettersson     AMP
2014-07-30 IR engineering     godkjenning av AMP
2014-07-21 IR engineering     søknad om godkjennelse av AMP
2014-07-19 Transportstyrelsen     Airworthiness Review Certificate - ARC
2014-06-25 Per Edvard Johnsen     Utstedelse av Permit to Fly for flyging fra Karasjok til Skellefteå for å utføre vedlikehold og airworthiness review
2014-06-16 Simen Johnsen og Per Edvard Johnsen     Søknad om Permit to Fly
2014-06-16 Per Edvard Johnsen     application for Part-21 Permit to fly
2014-06-13 Simen Johnsen     EASA Form 21 - Søknad om Permit to Fly for utfylling
2014-06-12 Simen Johnsen     Form 37/18B i forbindelse med Permit to Fly
2014-05-30 Simen Johansen     Bestemmelse av betingelser for Permit to Fly
2013-06-10 Per Edvard Johnsen     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2013-06-07 Per Edvard Johnsen     ARC VALIDERT
2013-06-03 Simen Johnsen     ARC
2013-05-30 Simen Johnsen     ber om original ARC pr e-post
2013-05-29 Simen Johnsen     Forsikringsdokumenter
2013-05-24 Per Edvard Johnsen     søknad om luftdyktighetsbevis
2013-05-15 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-05-13 Simen Johnsen     Dispensasjon fra kravet om fastmontert ELT406
2013-05-06 Simen Johnsen     Søknad om dispensasjon fra kravet om fastmontert ELT406
2013-03-16 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2013-02-11 Per Edvard Johnsen     LN-MPS- registrering av eierskifte
2013-02-08 Per Edvard Johnsen     Flyskjøter
2012-11-27 Per Edvard Johnsen     angående registrering
2012-11-13 Per Edvard Johnsen     angående registrering
2012-11-08 Per Edvard Johnsen     Eiendomsoverdragelse
2012-11-07 Transportstyrelsen     SE-GUT - deregistration
2012-10-26 Per Edvard Johnsen     SE-GUT - Overføring av luftfartøy til Norsk Register
2011-05-10 Per Edvard Johnsen   eservasjon av reg. merke.
source: caa.no

More information: