LN-OKM

Airbus Helicopters
AS 365 N2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6419
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helicopter Transportation Group AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-08-28
Aircraft Deleted
Helicopter Transportation Group AS
2012-06-26
Aircraft Added
Helicopter Transportation Group AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-08-28 Helicopter Transportation Group     Sletting av luftfartøy
2012-08-28 Helicopter Transportation Group     AS365N2 med serienummer SN 6419 og registreringsnummer sletning fra norsk register
2012-08-03 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-07-31 Helicopter Transportation Group AS     Sletting av luftfartøy - avvent sletting
2012-07-31 Helicopter Transportation Group     Attestert registerutskrift
2012-07-31 Ib Sørensen     Attestert registerutskrift
2012-07-20 Helicopter Transportation Group AS     Utstedelse av Luftdyktighetsbevis og miljøbevis
2012-07-20 Helicopter Transportation Group AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 12-0273
2012-07-17 Helicopter Transportation Group AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-07-17 Helicopter Transportation Group AS     vedrørende søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-07-16 Helicopter Transportation Group AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-07-11 Helicopter Transportation Group AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-07-09 Helicopter Transportation Group AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-07-06 Helicopter Transportation Group AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-07-05 Avisa Aviation Safety Systems Ltd     AS365 - Helicopter MSN 6419 - Dispensation from the requirements of BSLA 1-8 (3)
2012-07-05 Avisa Aviation Safety Systems Ltd     LN-OKM AS365 Helicopter MSN 6419 - Application for Dispensation from the requirements of BSLA 1-8 (3). c) 2
2012-07-04 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     Approval of Maintenance Programme
2012-06-28 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-06-27 Helicopter Transportation Group AS     registrering av luftfartøy
2012-06-26 Advokatfirmaet Mageli ANS     Bekreftelse på eierskap til luftfartøy
2012-06-26 Helicopter Transportation Group AS     Tildeling av ICAO Aircraft 24 bit address code
2012-06-25 Helicopter Transportation Group AS     spørsmål vedrørende tildeling av ICAO Aircraft 24 bit address code
2012-06-25 Helicopter Transportation Group AS     vedrørende tildeling av ICAO Aircraft 24 bit address code
2012-06-25 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     Maintenance Programme Application AS365N2 S/N 6419
2012-06-25 Advokatfirmaet Mageli ANS     Bekreftelse på eierskap til luftfartøy
2012-06-19 Helicopter Transportation Group AS     Tildeling av ICAO Aircraft 24 bit address code
2012-06-19 Helicopter Transportation Group     SN 6419
2012-06-19 Helicopter Transportation Group     Søknad om CofR for SN 6419
2012-06-19 Helicopter Transportation Group AS     brev fra Transport of Canada
2012-06-19 Helicopter Transportation Group AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2012-06-18 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     Maintenance Programme Application AS365N2 S/N 6419
2012-06-18 Helicopter Transportation Group AS     søknad om utstedelse av registreringsbevis for helicopter AS365N2 MSN 6419
2012-06-18 Helicopter Transportation Group AS     søknad om utstedelse av registreringsbevis
2012-06-15 Helicopter Transportation Group AS     søknad om ICAO ID (Aircraft 24 bit address)
2012-05-09 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     Maintenance Programme Application AS365N2 S/N 6419
2012-04-27 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     Maintenance Programme Application AS365N2 S/N 6419
2011-11-18 Transport Canada Ministers Delegate     Requesting Letter - Canadian Export C of A From Norway CAA
2011-11-18 Transport Canada Ministers Delegate     Requesting Letter for Canadian Export C of A From Norway CAA
2011-11-16 Transport Canada Ministers Delegate     Requesting Letter for Canadian Export C of A From Norway CAA
2011-11-14 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     TCA derogation acceptance Eurocopter AS 365 N2, S/N 6419
2011-11-14 AVISA Aviation Safety Systems Ltd     TCA derogation acceptance Eurocopter AS 365 N2, S/N 6419
2011-07-11 Helicopter Transportation Group AS   Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no