LN-OEA

Agusta SpA
AW139

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 41270
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: International Aviation Leasing Limited
Operator: Norsk Helikopterservice AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-05-31
Aircraft Deleted
International Aviation Leasing Limited
2012-06-14
Aircraft Added
International Aviation Leasing Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-06-13 Norsk Helikopterservice AS     retur av luftdyktighetsbevis og støybevis
2013-06-13 Norsk Helikopterservice AS     retur av registreringsbevis
2013-06-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv     sletting av heftelse og luftfartøy
2013-05-31 Wiersholm Mellbye & Bech adv     effektuering
2013-05-28 Wiersholm Mellbye & Bech adv     De-register - Power of Attorney - Apostille
2013-05-24 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - Tilbakelevering av AgustaWestland AW 139, S/N 41270, LN-OEA
2013-05-08 Advokatfirmaet Wiersholm AS     attestert registerutskrift
2013-03-21 Norsk Helikopterservice AS     ARC
2013-03-21 Norsk Helikopterservice AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-03-15 Norsk Helikopterservice AS     Søknad om fornyelse av ARC
2013-03-15 Norsk Helikopterservice AS     Vedlegg til søknad om fornyelse av Airworthiness Review Certificate for AgustaWestland
2012-11-26 Norsk Helikopterservice AS     Søknad om godkjennelse av forlengelse av leiekontrakt - AgustaWestland AW 139 - S/N 41270 - LN-OEA
2012-11-22 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - Søknad om godkjennelse av forlengelse av leiekontrakt - AgustaWestland AW 139 - S/N 41270 - LN-OEA
2012-08-01 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-06-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv     registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-06-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv     instruks om registrering av pant
2012-06-15 Norsk Helikopterservice AS     registrering av luftfartøy
2012-06-14 Civil Aviation Authority UK     cancellation of registration of aircraft
2012-06-14 CAA-UK     G-PERD
2012-06-14 Norsk Helikopterservice AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-14 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Aircraft Mortgage Deed
2012-06-14 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - vedtak om innleie
2012-06-14 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservic AS - Validering av ARC - LN-OEA
2012-06-13 Post- og teletilsynet     LN-OEA- midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-06-12 CDN Consular Services     Declaration regarding ownership of an aircraft
2012-05-31 Norsk Helikopterservice AS     Forsikringsbevis AW 139, S/N 41270
2012-05-25 Norsk Helikopterservice AS     bekreftelse på at LN-OEA er samme luftfartøy som G-PERD
2012-05-23 Norsk Helikopter AS     Søknad om luftdyktighetsbevis og støybevis for AgustaWestland AW 139 S/N 41270
2012-04-27 Norsk Helikopterservice AS     Apostille og Bill of Sale
2012-04-24 Norsk Helikopterservice AS     declaration regarding ownership of an aircraft
2012-04-23 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - M-ADS - dispensasjon fra BSL D2-10 - LN-OEA
2012-04-12 AeroNautiConsult     Diverse dokumentasjon
2012-04-03 Norsk Helikopterservice AS     Aircraft Maintenance Program
2012-03-22 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-03-20 AeroNautiConsult     Tildeling av ICAO 24 bit Code
2012-03-09 Aero Nautic Consult     Søknad om tildeling av ICAO 24 bit Code
2012-03-06 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice - M-ADS - dispensasjon fra BSL D2-10 - LN-OEA
2012-03-06 Norsk Helikopterservice     angående reservasjon av registreringsmerke
2012-02-03 Norsk helikopterservice AS     Reservasjon av registreringsmerker for Norske Helikopterservise, LN-OEA, LN-OEC mv.
source: caa.no