LN-ULV

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-309
Mode-S Hex: 47C2B8
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fireg AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-31
Aircraft Deleted
Fireg AS
2012-05-10
Aircraft Added
Fireg AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-09-02 Fireg AS     Sletting av heftelser
2015-08-31 Fireg AS     Sletting av luftfartøy
2015-08-27 Airwing AS     Airwing AS - Lukking av avvik etter ACAM rapport - 0001-7195
2015-08-27 Fireg AS     Sletting av luftfartøy
2015-08-27 Fireg AS     Aircraft Mortgage Deed
2015-08-27 Reynir Indahl     Sletting av luftfartøy
2015-08-14 Airwing AS     Vedlikeholdsrapport NF-0350E
2015-08-13 Airwing AS     AD/SB status for motorer etter overhaling
2015-08-13 Airwing AS     AD oppdatering for propellere
2015-08-13 Airwing AS     SV: Kommentarer etter ny gjennomgang av AD liste
2015-08-12 Airwing AS     Airwing AS - LN-ULV Rapport etter ACAM 0001-7195
2015-08-11 Airwing AS     søknad utstedelse av Exportsertifikat
2015-08-11 Airwing AS     Kommentarer etter ny gjennomgang av AD liste
2015-08-03 Airwing AS     AD liste må sees på på nytt
2015-08-03 Airwing AS     AD liste må sees på på nytt
2015-07-31 Airwing AS     Statusliste datert 20. juli 2015 må oppdateres
2015-07-31 Airwing AS     AD liste må sees på på nytt
2015-07-31 Airwing AS     SV: Statusliste datert 20. juli 2015 må oppdateres
2015-07-31 Airwing AS     SV: Statusliste datert 20. juli 2015 må oppdateres
2015-07-31 Airwing AS     AD liste må sees på på nytt
2015-07-20 Airwing AS     SV: AD/SB liste ikke komplett
2015-07-09 Airwing AS     RE: AD/SB liste ikke komplett
2015-07-08 Airwing AS     Vedlikeholdsrapport på skjema NF-0350E
2015-07-08 Airwing AS     AD/SB liste ikke komplett
2015-07-06 Airwing AS     Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Beechcraft 200 King Airs, SN BB-309 som skal eksporteres ut av EASA området til Pakistat
2015-06-09 Airwing AS     Airwing AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-ULV
2015-06-08 Airwing AS     søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2015-06-08 Airwing AS     LN ULV - ARC 2nd Extension
2015-05-14 [Ahmad Sheikh Asim]     Ahmad Sheikh Asim - Permission of Norwegian CAA /European regulation authority. King Air B-200 LN-ULV
2015-04-25 Asim Sheikh     Permission of CAA UK/ European regulation authority. KING AIR B200
2015-04-20 Airwing AS     Airwing AS -Godkjenning av vedlikeholdsprogram rev.4 - LN-ULV og LN-FIX
2015-04-20 Airwing AS     Airwing AS- tilbakemelding på AMP rev4 -200 serien.
2015-04-17 Airwing AS     Airwing AS-godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 4 for Hawker Beechcraft B200, LN-ULV og LN-FIX
2015-03-03 Airwing AS     AMP Rev 4
2014-06-20 Airwing AS     Airwing AS-godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3- LN-ULV og LN-MIX Hawker Beechcraft B200
2014-06-20 Airwing AS     Airwing AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3- LN-ULV og LN-MIX Hawker Beechcraft B200
2014-06-13 Airwing AS     ARC - 1.st Extension
2014-05-28 Airwing AS     LN ULV - AMP rev 3
2014-02-17 Airwing AS     Airwing AS- godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 2 - LN-FIX, LN-ULV, Beech King Air B200
2014-02-14 Airwing AS     SV: Airwing AS - vedlikeholdsprogram - fartøy Beech King Air B200 LN-ULV / LN-FIX
2013-06-13 Airwing AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ULV20130613a
2013-06-04 Sundt Air AS     ARC
2013-02-08 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-04 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-10-22 Airwing AS     Airwing AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram issue 1 revisjon 1 - Hawker Beechcraft 200/B200 LN-ULV
2012-10-22 ScanTech     Airwing AS - AMP for LN-FIX og LN-ULV
2012-10-19 ScanTech     Airwing AS - rettelse til vedlikeholdsprogram - LN-ULV
2012-10-18 Airwing AS     Airwing AS - foreløpig svar på issue 1, revisjon 1 til vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200 LN-ULV med varsel om vedtak
2012-10-02 Airwing AS     Airwing AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-ULV
2012-09-19 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-09-12 Airwing AS     Airwing AS - rettelser til AMP for LN-FIX og LN-ULV
2012-09-11 Airwing AS     Airwing AS - foreløpig svar på søknad om innleie - LN-ULV
2012-06-15 Scandinavian Aircraft Technologies A/S     kopi av ARC Extension
2012-06-12 Fireg AS     Aircraft Mortgage Deed
2012-06-11 Scandinavian Aircraft Technologies A/S     oversikt over Raisbeck modifikasjoner
2012-06-11 Airwing AS     Utstedelse av korrigert EASA Form 45 støybevis
2012-06-11 Jan Feldborg     LN-ULVR - Angående registrerng av heftelser i fartøy
2012-06-07 Airwing AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-05 Jan Feldberg     Aircraft Mortgage Deed
2012-06-04 Scandinavian Aircraft Technologies A/S     LN ULV - AMP godkjent
2012-06-01 Evan Grønhøj     LN ULV - korrigert AMP søkes godkjent
2012-06-01 Evan Grønhøj     LN ULV - korrigert AMP søkes godkjent
2012-05-29 Airwing AS     validert ARC
2012-05-29 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-05-25 Airwing AS     OM B - LN-ULV (tidligere OY-PEB)
2012-05-24 Airwing AS     Airwing AS - OM B - LN-ULV (tidligere OY-PEB)
2012-05-23 Airwing AS     Tildeling av 24 bits ICAO code
2012-05-22 Airwing AS     Airwing AS - søknad om tildeling av 24 bits ICAO code
2012-05-22 Airwing AS     Airwing AS - Søknad om Luftdygtighetsbevis
2012-05-22 Airwing AS     Approval of AMP & Mait Kontrakt
2012-05-22 Airwing AS     søknad om validering av ARC
2012-05-15 Airwing AS     søknad om validering av ARC - utstedelse av luftdyktighetsbevis - Noise sertifikat
2012-05-11 Airwing AS     registrering av luftfartøy
2012-05-02 Airwing AS     Søknad om registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: