LN-BRK

Boeing Commercial Airplane Group
737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 24274
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NBB-24274 Lease Partnership
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-11-16
Deleted - Owner: NBB-24274 Lease Partnership
2007-09-04
Owner changed - Owner: NBB-24274 Lease Partnership

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-11-17 Advokatfirmaet Haavind AS anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister
2010-11-16 Advokatfirmaet Haavind AS Effektueringsmelding - sletting av LN-BRK
2010-11-12 Advokatfirmaet Haavind AS anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister
2010-08-06 Scandinavian Airlines System M/LN-BRK Utstedelse av 10 3 Exemption FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
2010-07-06 Scandinavian Airlines System Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 10-0231
2010-06-23 Scandinavian Airlines System Utstedelse av 10 3 Exemption for bruk av flyet mens FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
2010-06-22 EASA E: Project 0010004388-001 - Validation of FAA STC ST09040SC for 737 - Timescale for completion of the task?
2010-06-18 Scandinavian Airlines System ARC
2010-06-17 SAS SAS Letter OM045/10 - Application for temporary approval for installation of ASM DFDAU
2010-05-06 Scandinavian Airlines System Utstedelse av forlenget Permit to Fly - Testflyging etter vedlikehold og overføring fra Tel Aviv - Oslo pga. utløpt Airworthiness Review Certificate
2010-05-05 SAS Ansökan om förlängning av Permit to Fly
2010-04-07 Scandinavian Airlines System Utstedelse av Permit to Fly - Testflyging etter vedlikehold og overføring fra Tel Aviv - Oslo pga. utløpt Airworthiness Review Certificate
2010-04-06 Scandinavian Airlines System Ansökan om Permit to Fly 2010-03-26 - Tel Aviv - Oslo
2010-03-15 Scandinavian Airlines System Godkjennelse av forlengelse av innleie
2010-03-05 SAS Søknad om innleie av luftfartøy
2010-03-04 NBB-24274 Lease Partnership expiry of lease agreement
2010-02-05 The Consortium Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til Tel Aviv for å utføre vedlikehold - uten passasjerer
2010-02-05 SAS E: LN-BRK - EASA Form 37/18b og Form 21 - Signert av søker
2009-09-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om godkjenning av innleie av fly - serienummer 24274
2009-09-08 Post- og teletilsynet tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-14 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Slettet heftelse
2009-08-11 Scandinavian Airlines System sletting av heftelse
2009-07-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS orrigerende - preventive tiltak airworthiness review
2009-06-02 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om godkjenning av innleie av fly - serienummer 24274
2009-04-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS findings report og ARC 15 B
2008-07-08 Statens Havarikommisjon for Transport Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse 60 nm sørøst for Kristiansund Kvernberget 02.03.2008
2008-06-12 SAS Norge AS, Engineering & Planning Tilbakemelding Tilsynsrapport 2008AR-091
2008-05-09 SAS Norge AS, Engineering & Planning Tilsynsrapport etter besiktigelse 06-05-2008
2008-04-25 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-17 SAS Norge AS, Engineering & Planning vedlikeholdsrapport
2008-02-28 SAS Norge AS, Engineering & Planning søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-28 SAS Norge AS, Engineering & Planning vedlikeholdsrapport
2007-09-04 Haavind Vislie registrering av ny eier samt sletting av pantobligasjon
2007-09-04 Scandinavian Airlines System Godkjent innleie
2007-08-31 PK Airfinance Power of attorney and indemnity
2007-08-30 Haavind Vislie registrering av ny eier - sletting av pantobligasjon med mer
2007-08-29 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS søknad om fornyet godkjennelse for innleie - ny eier
2007-08-14 Haavind Vislie AS Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret for utenlandsk eier
2007-08-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS vedr. for lite betalt gebyr - søknad om ny innleiegodkjennelse
2007-08-10 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om fornyet godkjennelse for innleie - ny eier
2007-08-10 Scandinavian Airlines System Søknad om fortsatt godkjennelse av innleie med ny eier
2007-08-08 Haavind Vislie AS søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier av luftfartøy
2007-07-18 Advokatfirma Haavind Vislie AS Godkjenning av innleie
2007-07-02 SAS Scandinavian Airlines Norge AS søknad om godkjenning av innleie med ny eier
2007-06-27 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA Oversendelse av attestert registerutskrift
2007-06-27 Advokatfirma Haavind Vislie AS gebyr for attestert registerutskrift
2007-06-27 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS søknad om godkjennelse av innleieavtale
2007-06-15 Advokatfirmaet Haavind Vislie saksbehandlingsrekkefølge for søknad om godkjenning av innleieavtale
2007-06-13 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2007-06-11 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier
2007-06-11 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2007-06-07 Advokatfirmaet Haavind Vislie Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier av luftfartøy
2007-04-16 SASBraathens AS Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-02-14 SASBraathens AS Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-02-14 SASBraathens AS Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information (external links):