LN-SDB

American Champion Aircraft Corp.
8KCAB

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: American Champion Aircraft Corp.
Model: 8KCAB
MSN: 1068-2008
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Super Decathlon Bergen
Organization number: 997168410
Adress: v/ Ivar Henriksen Øykjeneset 42
5258 BLOMSTERDALEN
Norge
Phone: 90855680 / 97561921
Radio License. Number: 4558
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Super Decathlon Bergen
Adress: Øykjeneset 42
5258 BLOMSTERDALEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-26
Aircraft Added
Super Decathlon Bergen

Related Youtube videos

LN-SDB data-toggle=

På vingene med LN-SDB

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-08 NLF CAMO     ARC og review report
2016-06-10 NLF CAMO     ARC og review report
2015-06-15 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2015-04-10 Ivar H. Henriksen     tsendt ny Reisejournal
2015-04-07 Ivar H. Henriksen     Ny flygetidsbok
2014-05-20 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-05-27 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-08-06 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-06-22 Hans Jakob Listerud     utstedelse av luftdyktighetsbevis
2012-06-12 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-06-12 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2012-06-07 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-04-30 Hans Jakob Listerud     søknad om luftdyktighetsbevis
2012-04-27 Super Decathlon Bergen     Registrering av luftfartøy
2012-04-22 Ivar H Henriksen     søknad om registrering av luftfartøy
2012-02-23 Ivar Henriksen     Reisedagbok etc.
2012-02-22 Ivar H Henriksen     ønsker tilsendt reisedagbok mm
2012-02-22 Hovet & Co.     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT etc.
2012-02-20 Hovet & Co     søknad om ICAO 24-bits kode
2012-02-17 Ivar H. Henriksen     Søknad om mindre registreringsbokstaver avslått
2012-02-10 Ivar H. Henriksen     Søknad om dispensasjon fra størrelse på bokstaver på luftfartøy
2011-07-07 Ivar H. Henriksen   bekreftelse på reservert registreringsmerke
source: caa.no

More information: