LN-OVV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7382
Weight: 2250
Mode-S Hex: 4787B4
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 5726
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: OVV Holding AS
Adress: Vesterled 23B
4879 GRIMSTAD
Operator: Fonnafly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-06
Owner changed
OVV Holding AS
2012-04-30
Aircraft Added
Norsafe AS

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-04 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Avvik etter ACAM - 0002-4358
2017-12-01 Fonnafly AS     Fonnafly AS - ACAM rapport 0002-4358 - LN-OVV
2017-12-01 Fonnafly AS     Fonnafly AS - innhentet dok - ACAM 0002-4358
2017-11-30 Fonnafly AS     Fonnafly AS - ACAM 0002-4358
2017-11-29 Fonnafly AS     Fonnafly AS - ACAM 0002-4358
2017-11-07 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM)
2017-03-16 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OVV20170316a
2017-03-13 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report No. 06-2017
2017-01-06 DNB Bank ASA     sletting av heftelse
2017-01-06 SG Finans AS     registrering av heftelse
2017-01-06 OVV Holding AS     registrering av eierskifte
2017-01-06 DnB Bank ASA     effektueringsmelding - Slette pant i luftfartøy
2017-01-05 Monica Helland     effektueringsmelding ny pant
2017-01-05 Monica Helland     efektueringsmelding eierskifte
2017-01-03 Norsafe AS     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2017-01-02 SG Finans AS     sletting og nyregistrering av panterett
2017-01-02 SG Finans AS     Eierskifte - flyskjøte
2016-12-22 DNB Bank ASA     Pantedokument
2016-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-30 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OVV
2016-06-29 Nor Aviation AS     Søknad i hht AIC-N 02/12 om privat bruk av ervervsmessig luftfartøy
2016-06-29 Fonnafly AS     godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale
2016-06-23 Nor Aviation AS     Nor Aviation - Utfasing av LN-OVV
2016-06-23 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Innleieavtale LN-OVV
2016-06-09 Nor Aviation AS     Søknad i hht AIC-N 02/12 om privat bruk av ervervsmessig luftfartøy
2016-04-25 Nor Aviation AS     ARC extension
2015-05-19 Nor Aviation AS     ARC
2015-04-08 Nor Aviation AS     ARC Extension
2014-05-08 Nor Aviation AS     For den kommende Auditen av NoA 3-4 Juni
2014-05-06 Nor Aviation AS     Audit av NoA i Juni
2014-04-24 Noraviation     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OVV20140424a
2014-03-27 Noraviation     ARR
2013-10-31 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Godkjenning av MP AS350 B3 revisjon 8 - LN-OVV tatt ut av flåten samt mindre endringer
2013-09-30 Fonnafly AS     Endring i AOC - LN-OVV ut av flåten
2013-09-26 Nor Aviation AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-09-23 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-21 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Endring i AOC - LN-OVV ut av flåten
2013-09-17 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Revisjon 27 Part A & B LN-OVV
2013-09-03 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Revisjon 27 Part A & B LN-OVV
2013-08-27 Nor Aviation AS     Innfasing av LN-OVV i Nor Aviaiton m.m.
2013-04-11 Fonnafly AS     Innsendelse av 1st Extension av ARC for Eurocopter AS350B3 SN 7382
2012-07-10 DNB Bank ASA     Panteobligasjon
2012-07-09 DnB Bank ASA     1 gangs tinglysing av pantedokument - Norsafe AS
2012-06-29 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-05-31 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Godkjennelse av Revision 1 datert 11.04.2012 av Bilag 1 for vedlikeholdskontrakt med Skytec AS - AS350B3 LN-OVV lagt til liste
2012-05-30 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Godkjennelse av Issue 1 Revision 8 datert 11.04.2012 av Supplement 1 for vedlikeholdskontrakt med Helifly Maintenance AS - AS350B3 LN-OVV lagt til liste
2012-05-29 Fonnafly AS     Original Form 52 for Eurocopter AS 350B3 SB 7382
2012-05-08 Fonnafly AS     søknad om inneleie av luftfartøy
2012-04-30 Østnes AS     registrering av luftfartøy
2012-04-30 Fonnafly AS     Utstedelse av EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter av type Eurocopter AS350B3
2012-04-26 Fonnafly AS     dokumentasjon til Eurocopter AS350B3 SN 7382
2012-04-26 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2012-04-25 Fonnafly AS     Form 52 med vedlegg
2012-04-25 Østnes AS     søknad om registrering av luftfartøy
2012-04-25 Kjell A. Østnes AS     effektueringsmelding
2012-04-25 Fonnafly AS     Form 52 med vedlegg
2012-04-25 Fonnafly AS     Form 52 med vedlegg
2012-04-22 Fonnafly AS     søknad om inneleie av luftfartøy
2012-04-12 Fonnafly AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2012-02-27 Fonnafly AS     Reservasjon av registrerings-merke
2012-01-26 Fonnafly AS     Tildeling av ICAO 24 Bit Kode
2012-01-24 Fonnafly AS     Søknad om tildeling av ICAO 24 Bit Kode for ELT - Mode-S
source: caa.no

More information: