LN-BRJ

Boeing Commercial Airplane Group
737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 24273
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SAS Norge AS
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-09-22
Deleted - Owner: SAS Norge AS
2010-10-27
Owner changed - Owner: SAS Norge AS
2007-04-10
Added - Owner: BCC Magens Bay Company
2002-03-18
Owner changed - Owner: BCC Magens Bay Company
1994-04-13
Added - Owner: Braathens SAFE AS

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-05-03 Scandinavian Airlines System Overssendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-03-07 Scandinavian Airlines System ARC - SAS - Extended Airworthiness Review Certificates
2011-02-15 Scandinavian Airlines System søknad noise certificate
2010-10-27 Simonsen Advokatfirma DA overdragelse av MSN 24273 fra BCC Magens Bay Company til SAS Norge AS - Aircraft Bill of Sale
2010-10-25 Simonsen Advokatfirma DA overdragelse av MSN 24273 fra BCC Magens Bay Company til SAS Norge AS - Aircraft Bill of Sale
2010-10-12 Simonsen Advokatfirma DA Anmodning om gjennomgang av Bill of Sale og Power of Attorney
2010-09-28 SAS 737-500 - Application of transfer of Ownership.
2010-09-03 Advokatfirma Artzen de Bersch Attestert registerutskrift
2010-03-30 Scandinavian Airlines System ARC Recommendation 15 A
2010-03-30 Scandinavian Airlines System Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-03-19 Scandinavian Airlines System Utstedelse av nytt støybevis
2010-02-17 Scandinavian Airlines System SAFA Ramp Inspection Report CAA-UK-2009-1011 - LN-BRJ
2009-09-18 Scandinavian Airlines System Norge AS Søknad om godkjenning for LN-BRJ
2009-09-08 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-08 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review
2009-05-19 Scandinavian Airlines System søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-04-01 SAS Norge AS, Engineering & Planning ARC 15B & Findings Report
2008-04-29 SAS Scandinavian Airlines Norge AS EASA Form 13-Part4 Findings in the document review
2008-04-25 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-04 SAS Norge AS, Engineering & Planning Utstedelse av Airwirthiness Review Certificate - ARC
2008-02-28 SAS Norge AS, Engineering & Planning søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-28 SAS Norge AS, Engineering & Planning vedlikeholdsrapport
2008-02-05 SAS Scandinavian Airlines Norge AS SAS Norway - dispensasjon fra Minimum Equipment LIST (MEL) - LN-BRJ
2007-10-25 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Godkjenning av innleie
2007-08-29 Scandinavian Airlines System søknad om godkjennelse til fortsatt innleie av fly av type B737-500 med serienr. 24273 og norsk registrering LN-BRJ
2007-06-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS Godkjenning av innleie
2007-04-23 SASBraathens AS SAS Braathens - søknad om dispensasjon fra Minimum Equipment List (MEL ) - LN-BRJ
2007-04-23 SAS Braathens SAS Braathens - Mel Rectification Interval Extention 34-18 C- MEL, LN-BRJ
2007-04-17 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-04-17 SASBraathens AS revidert Operations Specifications
2007-04-10 SASBraathens AS godkjennelse av innleieavtale
2007-04-10 Simonsen Advokatfirma DA egistrering av luftfartøy
2007-03-01 Simonsen Advokatfirma da Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2 annet ledd
2007-01-30 SASBraathens AS søknad om godkjenning av innleie av fly type B737-500, med seienr. 24273
source: caa.no

More information (external links):

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: