LN-TRA

Cessna Aircraft Company
182T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182T
MSN: 18282316
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Staten v/Universitetet i Tromsø
Adress: Breivika
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-03-23
Aircraft Added
Staten v/Universitetet i Tromsø

Related Youtube videos

LN-TRA data-toggle=

Solo landingsrunder på Bardufoss

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-13 Stefan Tångne     extension 2
2016-06-28 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     bestilling av fartøyjournaler
2016-06-28 Lunds universitet, Trafikflyghögskolan     bestilling av fartøyjournaler
2015-12-11 Stefan Tångne     ARC extension
2014-12-22 Lund Universitet     ARC
2014-12-17 University of Tromsø School of Aviation     LN-TRC og Vedrørende ARC extension
2014-12-04 Paul Holmen     Vedrørende ARC til LN-TRA,
2014-11-28 Trafikhögskolan     ARC extension
2013-11-14 Aviation Engineering AS     ARC extension
2013-02-08 Post- og teletilsynet     kopi av tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-12-06 Universitetet i Tromsø     Utstedelse an EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-12-06 Universitetet i Tromsø     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for fabrikknytt luftfartøy av type Cessna 182T
2012-12-04 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-11-29 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse
2012-11-28 Aviation Engineering AS     status of supplements
2012-11-27 Aviation Engineering AS     ARC søknad
2012-04-17 Flyteknisk Notodden AS     søknad om luftdyktighetsbevis - original Export Certificate of Airworthiness
2012-03-30 Flyteknisk Notodden AS     tildeling av 24 bits ICAO kode
2012-03-27 Flyteknisk Notodden AS     søknad 24 bits kode
2012-03-27 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av Permit to fly
2012-03-26 Flyteknisk AS     Registrering
2012-03-21 Flyteknisk AS     bekreftelse på sletting i USA
2012-03-19 Flyteknisk Notodden AS     Permit to fly
2012-03-19 Flyteknisk Notodden AS     Dokumentasjon i forbindelse med permit to fly
2012-03-19 Flyteknisk AS     Apostille - Bill of Sale - Flyskjøte - Firmaattest
2012-02-16 Flyteknisk Notodden AS     Permit to Fly
2012-01-05 Universitetet i Tromsø     LN-TRA, LN-TRB, LN-TRC, LN-TRD, LN-TRE, LN-TRF, LN-TRH, LN-TRI, LN-TRJ, LN-TRK, LN-TRL og reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no