LN-JAQ

Aerostar SA
YAK-52

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aerostar SA
Model: YAK-52
MSN: 822513
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Landsverk Håkon
Adress: Løbergv 189
3719 SKIEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-07-22
Aircraft Added
Landsverk Håkon

More aircraft owned by Landsverk Håkon

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-11-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2016-11-04 Terje Traaholt     Vedrørende sletting av luftfartøy
2016-11-02 Terje Traaholt     sletting av luftfartøy
2016-04-15 Håkon Landsverk     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-04-12 Russian Warbirds of Norway     Vedlikeholdsrapport
2016-04-01 Sarunas Maciulis     Vedlikeholdsrapport (VR) - LN-JAQ & LN-JAK
2016-04-01 Sarunas Maciulis     Vedlikeholdsrapport (VR) - LN-JAQ & LN-JAK
2015-04-20 Håkon Landsverk     Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-03-31 Håkon Landsverk     vedlikeholdsrapport (VR)
2014-09-18 Håkon Landsverk     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-09-18 Terje Tråholt     Vedlikeholdsrapport
2014-09-17 Terje Traaholt     Maintenance report 2014
2014-09-15 Håkon Landsverk     VR
2013-09-20 Håkon Landsverk     Vedlikeholdsrapport
2013-09-20 Håkon Landsverk     Kopi av propellerjournal
2013-09-20 Gunvald Holien     Motorjournal
2013-09-20 Gunvald Holien     LN-JAQ Fartoyjournal
2013-09-20 Gunvald Holien     LN-JAQ.Snaglster
2013-09-20 Gunvald Holien     Etterynsinstruks
2013-09-20 Håkon Landsverk     Permit to Fly
2013-09-11 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-08-29 ?arunas Maciulis     a list of jobs (snag list)
2013-06-24 adresseliste     Videre plan for skifte av vinger
2013-06-24 Serunas Marciulis     Report new wings
2013-06-18 Termikas     YAK-52 - request for information regarding new wings
2013-06-17 Termikas     Bytte av vinger, svar på forespørsel 17.06.2013
2013-06-17 ?arunas Maciulis     Change of wings on YAK-52
2013-06-06 UAB Termikas     application regarding wings installation
2012-03-21 Håkon Landsverk     Tillatelse til bruk av Termikas for reparasjon og ferdigstillelse
2012-03-15 Håkon Landsverk     Reparasjon arbeider og ferdigstillelse
2012-01-23 Gunvald Holien     Tilsynsrapport
2012-01-13 Håkon Landsverk     Tillatelse for mindre registreringsbokstaver
2012-01-12 Haakon Landsverk     Treplan skisse for reg bokstaver
2012-01-10 Håkon Landsverk     Søknad om bruk av reg.bokstaver på minimum 10cm størrelse
2012-01-06 Håkon Landsverk     vedlikeholdsrapport VR
2011-11-11 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-27 Sarunas Maciulis     Papers YAK-52
2011-10-24 Hovet & Co AS     Tildeling av ICAO code
2011-10-18 Hovet & Co AS     søknad om ICAO code
2011-08-19 Post- og teletilsynet     tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2011-08-18 Håkon Landsverk     Tillatelse til testflyging i forbindelse med ettersyn
2011-08-18 Haakon Landsverk     Sarunas Maciulis - Søknad om validering sertifikat i forbindelse med prøveflyging av LN-JAQ
2011-08-18 Håkon Landsverk     søknad om luftdyktighetsbevis
2011-07-21 Håkon Landsverk   registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information: