LN-TFK

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S9591
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tønsberg Flveklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-06-23
Aircraft Added
Tønsberg Flveklubb

Related Youtube videos

LN-TFK data-toggle=

Taking off RW18 at ENJB

LN-TFK data-toggle=

Landing at Jarlsberg ENJB

LN-TFK data-toggle=

Touch and go at ENTO RW36

LN-TFK data-toggle=

Cessna C172 Preflight/Daily Inspection

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-04 Sofia Pettersson     ARC
2017-02-15 Sofia Pettersson     Godkjennelse av rev. 1 til Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2017-02-14 Sofia Pettersson     AMP del 1
2017-02-14 Sofia Pettersson     AMP del 2
2017-02-13 Sofia Pettersson     AMP MM rev. 22.
2017-02-10 Sofia Pettersson     AMP
2017-02-06 Sofia Pettersson     AMP
2016-09-05 Tønsberg Flyveklubb     Ny loggbok
2016-03-18 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-03-01 Flight Engineering     ARC
2016-02-21 Sofia Pettersson     AMP
2015-09-04 Tønsberg Flyveklubb     Vedrørende overtakelse av CAMO ansvar
2015-09-04 Flyteknisk Notodden AS     Tønsberg Flyveklubb har selv overtatt CAMO
2015-09-04 Ole André Utheim     CAMO ansvar
2015-09-04 Ole André Utheim     CAMO ansvar
2015-07-23 Flyteknisk Notodden AS     ARC LN-TFK
2015-03-09 Flyteknisk Notodden AS     Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2015-02-04 Flyteknisk Notodden AS     AMP for Cessna 172S
2014-07-15 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2014-04-15 Moum, Gjermund     Moum Gjermund - kopi av loggbok for LN-TFK
2013-06-25 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-06-25 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og review papirer for Cessna 172S
2012-02-17 Øivind Austefjord     Flyging med LN-TFK i Sola TMA
2012-02-16 Klimavakten     Flyvær 15. okt. 2011
2012-02-16 Klimavakten     Flyvær 15. okt. 2011
2012-01-27 Øivind Austefjord     Tilsvar - Flyging med LN-TFK i Sola TMA
2012-01-11 Øyvind Austefjord     Flyging med LN-TFK i Sola TMA
2011-08-18 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-20 Tønsberg Flyveklubb   LN-TFK AMP godkjent - ny adresse
2011-07-14 Odd-Henrik Aasen   kopi av registreringsbevis
2011-07-11 Tønsberg Flyveklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert fra USA og inn i EASA området
2011-07-11 Tønsberg Flyveklubb   Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate basert på CAMO recommendation for brukt luftfartøy importert fra USA
2011-07-09 Sofia Pettersson   Rekommendation - ARC
2011-07-06 Federal Aviation Administration   Original Export Certificate of Airworthiness - No E458304
2011-06-30 AIR UNLIMITED SWEDEN AB   Vurdering av gyldighet for FAA Eksportluftdyktighetsbevis E458304
2011-06-30 Den norske Bank ASA   registrering av pantobligasjon
2011-06-29 Tønsberg Flyveklubb   AMP godkjent
2011-06-28 Sofia Pettersson   Søknad om godkjennelse av Maintenance Program
2011-06-24 Tønsberg Flyveklubb   Eierskifte
2011-06-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-16 Sofia Pettersson   Maintenance Program
2011-06-09 Tønsberg Flyveklubb   Informasjon om krav for utstedelse av luftdyktighetsbevis og støybevis for brukt Cessna 172S importert fra USA
2011-06-09 Tønsberg Flyveklubb   Søknad om om luftdyktighetsbevis
2011-05-27 Den norske Bank ASA   pantobligasjon i luftfartøy
2011-05-24 Tønsberg Flyveklubb   tildeling av ICAO 24 bit kode
2011-05-23 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2011-05-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-23 Ole André Utheim   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-18 Tønsberg Flyveklubb   Reservasjon av registreringsmerke
2011-05-18 Tønsberg Flyveklubb   24 bit adress til installering av ELT
2011-05-18 Air UnLimited Sweden AB   Bill of Sale
source: caa.no

More information: