LN-BNS

Orlican Works
L-40 META SOKOL

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Orlican Works
Model: L-40 META SOKOL
MSN: 150713
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wattum Tor
Adress: Rødsåsen 68
1389 HEGGEDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2004-12-01
Owner changed
Wattum Tor

More aircraft owned by Wattum Tor

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-03 Tor Wattum     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-26 Tor Wattum     Vedlikeholdsrapport
2016-06-27 Tor Wattum     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-24 Tor Wattum     Vedlikeholdsrapport VR
2015-06-17 Tor Wattum     utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis
2015-06-02 Tor Wattum     vedlikeholdsrapport (VR)
2014-07-01 Tor Wattum     utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-23 Tor Wattum     Vedlikeholdsrapport
2013-06-06 Tor Wattum     Permit to Fly
2013-06-03 Tor Wattum     Vedlikeholdsrapport
2013-04-12 Tor Wattum     Wattum Tor - Forlengelse av særskilt tillatelse til tjenestegjøring på LN-KLW og LN-BNS
2013-04-11 Tor Wattum     Tor Wattum - Søknad om forlengelse av særskilt tillatelse til tjenestegjøring på LN-KLW og LN-BNS
2012-06-18 Tor Wattum     Permit to Fly
2012-05-20 Tor Wattum     vedlikeholdsrapport
2011-09-28 Tor Wattum     vedtak om status som historisk luftfartøy
2011-06-21 Tor Wattum   Permit to Fly
2011-06-17 Tor Wattum   Vedlikeholdsrapport VR
2010-07-20 Tor Wattum   Forlengelse av Permit To Fly (Særskilt flygetillatelse)
2010-07-08 Tor Wattum   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-05 Tor Wattum   retur av Permit to fly
2009-06-04 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Hattfjelldal Nordland 14.05.2009 L 40 Meta Sokol
2009-05-28 Tor Wattum   Permit to fly
2009-05-11 Tor Wattum   vedlikeholdsrapport
2009-04-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-19 Tor Wattum   tildeling av ICAO kode
2008-09-26 Tor Wattum   LN-BNS Utstedelse av Permit To Fly
2008-07-01 Tor Wattum   tillatelse til å utføre ettersyn på egne eksperimet-klassede fly
2008-05-22 Tor Wattum   LN-BNS Vedlikeholdsrapport Gyldig til 31.05.2009
2008-05-16 Tor Wattum   søknad om tillatelse til å utføre ettersyn på egne eksperimet-klassede fly
2007-06-25 Tor Wattum   Retur av gammelt luftdyktighetsbevis og gammelt registreringsbevis
2007-06-19 Tor Wattum   Utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis etter endret klassifisering
2007-06-02 Tor Wattum   Vedlikeholdsrapport - gyldig til 31.05.2008
2006-06-12 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR) og veieskjema
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: