LN-KYV

Hawker Beechcraft Corporation
B300

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B300
MSN: FL-745
Weight: 7484
Mode-S Hex: 478777
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sundt Air AS
Organization number: 976585585
Adress: Postboks 31
Postal Code: 2061
Post: GARDERMOEN
Fax: 63 92 96 77
Phone: 63 92 96 83
Country: Norge
source: nkom.no

Name: Sundt Air Holding AS
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-05-06
Added - Owner: Sundt Air Holding AS

Radio authorization

Callsign: LN-KYV
License. Number: 5710
Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Installed radio equipment

Radio Altimeter 4200-4400 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
Direction Finder
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Weather Radar X band
Ultra High Frequncy 225-399,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-05-09 Sundt Air AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2011-05-06 Sundt Air AS søknad om registrering av luftfartøy - Bill og Sale - Apostille - firmaattest
2011-05-06 Advokatfirmaet Arktis søknad om registrering av luftfartøy - Bill og Sale - Apostille - firmaattest
2011-05-06 Nordea Finans Norge AS panterett i luftfartøy
2011-05-05 Sundt Air AS FL-745 docs
2011-05-05 Sundt Air AS søknad om registrering av luftfartøy - Bill og Sale - Apostille - firmaattest
2011-05-03 Nordea Finans Norge AS panterett i luftfartøy
2011-05-02 Gian Luca Congeddu Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-05-02 Utenriksdepartementet 11/00884-21 - Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-04-28 Sundt Air AS AMP
2011-04-22 Sundt Air AS Export Certificate of Airworthiness
2011-04-20 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-19 Advokatfirmaet Arktis AS Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-04-15 Advokatfirmaet Arktis AS Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-04-14 Sundt Air AS Sundt Air AS - søknad om godkjenning av utgave nr 1 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B350ER - LN-KYV
2011-04-13 Sundt Air AS AMP
2011-04-12 Sundt Air AS Subpart K & L
2011-04-11 Sundt Air AS AMP
2011-04-08 Sundt Air AS AMP
2011-04-01 Sundt Air AS Sundt Air AS - Søknad om bruk av MMEL og midlertidige operativ dokumentasjon for overføringsflyging av LN-KYV
2011-03-29 Sundt Air AS Sundt Air AS - Søknad om bruk av MMEL og midlertidige operativ dokumentasjon for overføringsflyging av LN-KYV
2011-03-29 Sundt Air AS Sundt Air AS - søknad om godkjenning av utgave nr 1 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B350ER - LN-KYV
2011-03-29 Sundt Air AS Bilag til søknad om luftdyktighetsbevis
2011-03-23 Sundt Air AS Operatørstol
2011-03-23 Sundt Air AS Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2011-03-08 Sundt Air AS Sundt Air AS - søknad om godkjenning av utgave nr 1 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B350ER - LN-KYV
2011-03-02 Sundt Air AS Tildeling av ICAO kode
2011-03-01 Sundt Air AS ICAO kode
2010-10-18 Sundt Air AS oding av 406Mhz ELT i redingsflåte
2010-10-06 Sundt Air AS ICAO 24 Bits - ELT i redningsflåte
2010-10-04 Sundt Air AS Reservasjon av kjennetegn
2010-10-04 Sundt Air AS Serienummer
2010-10-04 Sundt Air AS Bekreftet reservasjon av kjennetegn
source: caa.no

More information (external links):