LN-GPM

Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH
SHK-1

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH
Model: SHK-1
MSN: 19
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lindberg Petter
Adress: Edvard Munchs Gate 10
1511 MOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-05-04
Aircraft Added
Lindberg Petter

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-07-21 Petter Lindberg   AMP Godkjent
2011-07-20 Petter Lindberg   LN-GPM AMP versjon II
2011-07-20 Petter Lindberg   AMP
2011-07-06 Petter Lindberg   Vedlikeholdsprogram AMP
2011-05-16 Petter Lindberg   Utstedelse av luftdyktighetsbevis for Schempp-Hirth SHK-1, S/N 19
2011-05-11 Petter Lindberg   Validert ARC
2011-05-05 Petter Lindberg   registrering av luftfartøy
2011-04-30 Petter Lindberg   registrering av luftfartøy
2011-04-30 Petter Lindberg   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-12 Petter Lindberg   Reservering av reg. merke
source: caa.no

More information: