LN-OFP

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12561
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 5196
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Vest Helikopterutleige AS
Adress: Flyplassvegen 111
5700 VOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-05-04
Owner changed
Vest Helikopterutleige AS
2011-04-18
Aircraft Added
Flage Utleige AS
2011-04-01
Name
Flage Utleige AS

Installed radio equipment

GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-20 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report (ARR) # 09-2017
2017-05-09 Fonnafly AS     LN-ODZ / Endring AOC - utmelding av luftfartøy
2017-05-05 Norwegian Camo Support AS     registrering av eierskifte
2017-05-05 Sparebank 1 SR-Bank ASA     sletting av heftelse
2017-05-02 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS (NCS) - Robinson R44 Raven II - godkjenning av vedlikeholdsprogram, Issue 1 rev. 0.
2017-05-02 Sparebank 1 SR-Bank ASA     Sletting av panteheftelse
2017-04-26 Norwegian Camo Support AS     flyskjøte - registrering av eierskifte
2017-04-06 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS (NCS) - AMP R44 II - LN-OFP
2016-08-01 Fonnafly AS     ARC 2nd Extension
2015-07-31 Fonnafly AS     Innsendelse av ARC 1st. Extension
2014-07-30 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate basert på Recommendation fra Subpart I CAMO
2014-07-24 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report No. 13-14
2014-06-11 Fonnafly AS     vedtak om godkjenning av flåteutvidelse / innleieavtale
2014-06-04 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-02 Roald Askheim     ARC
2013-08-21 Helifly Maintenance AS     AMP Revisjon nr. 2 godkjent
2013-08-20 Helifly Maintenance AS     AMP Revisjon nr. 2
2013-08-20 Helifly Maintenance AS     Revisjon nr. 2 - 01.08.2013 til CAME/AMP for R-44
2013-02-20 Flage Utleige AS     Utstedelse av Permit to Fly
2013-02-14 Helifly AS     Søknad om permit to fly for R44 - ferry flight fra Voss til Torp
2012-01-09 Flage Utleige AS     ARC utstedt
2012-01-06 Helitrans AS     recommendation
2012-01-04 Helifly Maintenance AS     AMP revisjon godkjent
2012-01-03 Helifly AS     AMP revisjon 1 & 2
2011-05-10 Helifly Maintenance AS   Søknad om validering av EASA ARC - søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-06 HeliFly AS   Worksheet
2011-05-03 Helifly Maintenance AS   AMP godkjent
2011-04-19 Helifly Maintenance AS   registrering av luftfartøy
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-12 Helifly Maintenance AS   Søknad om registrering - Flyskjøte - Firmaattest - Egenerklæring
2011-03-28 Helifly Maintenance AS   Oversendelse Aircraft Maintenance Program AMP
2011-03-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-24 se adresseliste   Maintenance Programme - Robinson R44 II, S/N 12561
2011-03-24 Helifly Maintenance AS   Dokumentasjon på utført arbeid
2011-03-21 Helifly Maintenance AS   original EASA ARC tilhørende Robinson R44 Raven II, S/N 12561 for validering
2011-03-17 Helifly Maintenance AS   Svar på søknad om validering av EASA ARC
2011-03-13 Helifly Maintenance AS   Søknad om validering av EASA ARC - søknad om luftdyktighetsbevis
2011-03-13 Helifly Maintenance AS   Tildeling av ICAO 24 bits code
2011-02-25 Flage Utleige AS   Registrering av Fartøy!
source: caa.no